Zyban

Zyban är ett läkemedel mot rökning. Du kan använda det som ett hjälpmedel när du vill sluta röka. Zyban ska användas tillsammans med motiverande stöd.

Läkemedlet finns som så kallade depåtabletter i styrkan 150 milligram och är receptbelagt.

Zyban innehåller det verksamma ämnet bupropion.

Så här fungerar Zyban

När du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Du kan uppleva obehag av olika slag när du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin. Dessa obehag kallas abstinensbesvär. Förutom att du är röksugen kan du till exempel känna dig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Du kan också få svårt att sova och att koncentrera dig.

Bupropion blockerar nikotinets effekter och ökar vissa signalämnen i hjärnan så att balansen i hjärnans belöningssystem återställs. Det gör att röksuget och abstinensbesvären minskar. Även risken för återfall minskar.

Zyban är inte beroendeframkallande.

Hur tar jag Zyban?

Svälj tabletterna hela. Du ska inte krossa eller tugga tabletterna eftersom de är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet frigörs långsamt i kroppen. Då blir effekten av läkemedlet jämnare och mer långvarig. Risken för biverkningar minskar också.

Du kan ta Zyban med eller utan mat.

Ta helst inte Zyban sent på kvällen eftersom det är vanligt att läkemedlet orsakar sömnsvårigheter. Du kan pröva att ta dagens andra tablett redan på eftermiddagen. Men det måste ha gått minst åtta timmar sedan du tog den första tabletten.

Börja med Zyban medan du röker

Du ska börja behandlingen medan du fortfarande röker. Då bestämmer du också det datum när du ska sluta röka. Det brukar ofta vara under den andra veckan av behandlingen. Då är effekten av läkemedlet tillräcklig för att röksuget ska ha minskat eller till och med försvunnit.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är 1 tablett en gång om dagen i sex dagar, och därefter 1 tablett på morgonen och 1 tablett tidigt på kvällen. Det ska gå minst åtta timmar mellan tabletterna. Du ska inte ta mer än två tabletter per dygn.

En vanlig behandlingstid är 7 till 9 veckor.

Barn eller ungdomar under 18 år bör inte använda Zyban.

Ibland behövs annan dosering och behandlingstid

I vissa fall kan det vara tillräckligt med 1 tablett om dagen under hela behandlingstiden. Det kan vara om du är äldre, har dåligt fungerande lever eller njurar eller har ökad risk för krampanfall.

Glömd dos

Hoppa över en glömd tablett och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos om du har glömt att ta läkemedlet.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Zyban

Använd inte Zyban om du till exempel har epilepsi, svår leversjukdom eller viss typ av cancer. Detsamma gäller om du har eller har haft krampanfall, ätstörningar eller manodepressiv sjukdom. Det är bra att rådgöra med läkare om du har någon sjukdom.

Zyban kan öka känsligheten för alkohol hos en del personer. Du bör därför undvika alkohol när du behandlas med Zyban, eller i varje fall vara mycket försiktig med att dricka alkohol.

Använd inte Zyban om du nyligen slutat att dricka mycket alkohol eller ta vissa lugnande läkemedel eller planerar att sluta under behandlingstiden.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Zyban samtidigt som du använder något av följande läkemedel:

  • Läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix.
  • Läkemedel mot bröstcancer som innehåller tamoxifen, till exempel Nolvadex.
  • Antibiotika som innehåller linezolid, till exempel Zyvoxid.
  • Smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol, till exempel Nobligan och Tiparol, eller kodein som finns i till exempel Citodon och Treo comp.
  • Hostmedicin som innehåller etylmorfin, som finns i hostmedicin, till exempel Cocillana-Etyfin.
  • Läkemedel som innehåller tetrabenazin, till exempel Tetmodis.
  • Andra läkemedel som innehåller bupropion, till exempel Voxra.

Biverkningar

En del besvär som kommer när du tar Zyban kan vara abstinensbesvär av nikotinet. Om biverkningarna är svåra eller om du får oväntade besvär, bör du sluta med läkemedlet och kontakta läkare.

En del kan få svårt att sova eller koncentrera sig. Vissa får ont i huvudet, yrsel, oro, ångest, smakförändringar eller magbesvär. Några kan svettas, må illa, bli skakiga, få feber, utslag eller klåda.

Graviditet och amning

Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Därför bör du inte använda Zyban under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bupropion, men som används vid depression. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden