Zopiklon

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet zopiklon finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Imovane
  • Zopiclone Actavis
  • Zopiclone Jubilant
  • Zopiclone Orion
  • Zopiclon STADA
  • Zopiklon Pilum.

Zopiklon är ett snabbverkande sömnmedel. Zopiklon används framför allt vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, till exempel om du har svårt att somna, om du vaknar under natten eller för tidigt på morgonen. Läkemedlet kan också användas under begränsad tid vid långvariga sömnbesvär.

Zopiklon tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepinbesläktade sömnmedel.

I vilka former finns zopiklon?

Zopiklon finns som tabletter i styrkorna 5 milligram och 7,5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar zopiklon

Zopiklon påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Zopiklon förstärker GABA:s sömngivande effekt. Det gör att du lättare kan somna in, att du vaknar färre gånger på natten och att du kan sova längre på morgonen.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Hur använder du zopiklon?

Svälj tabletten med lite vatten.

Tabletterna verkar snabbt, vanligen inom en halvtimme. Därför ska du ta tabletten precis innan du går och lägger dig. Det går också bra att ta den när du känner att du inte kan sova. Du bör inte ligga ner när du tar tabletten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna är en tablett på 5 milligram när du går och lägger dig. Om det inte hjälper bör du rådgöra med läkare, som kan höja dosen till 7,5 milligram.

Behandlingen bör vara tillfällig och ska helst inte överstiga fyra veckor. Läkaren bedömer hur länge du behöver använda zopiklon. Om sömnbesvären inte går över bör du rådgöra med läkare och mer noggrant gå igenom orsakerna till besvären.

Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur barn påverkas av zopiklon. Därför bör läkemedlet inte användas av barn.

Att tänka på när du använder zopiklon

Du ska inte använda zopiklon om du har allvarlig leversjukdom, svår muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis, eller andningsuppehåll under sömnen, sömnapné.

Du bör undvika alkohol när du tar zopiklon. Alkohol och zopiklon kan förstärka varandras effekter. Sömnmedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder zopiklon. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Det finns en risk för att bli beroende av zopiklon. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om du är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör du ta upp det med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Om du har tagit zopiklon under en längre tid ska du inte sluta plötsligt. Då kan du få till exempel sömnbesvär, huvudvärk, muskelsmärtor eller svettningar. Du kan bli orolig, irriterad eller förvirrad. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan du helt kan avsluta behandlingen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda zopiklon tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel bli dåsiga eller få bitter smak i munnen, men det försvinner ofta efter en tids behandling.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid.

Du bör undvika läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden