Voxra

Läkemedelsinformation

Voxra är ett läkemedel som används vid depression. Det verksamma ämnet är bupropion.

I vilka former finns Voxra?

Voxra finns som tabletter med så kallad modifierad frisättning, vilket betyder att det verksamma ämnet frisätts långsamt från tabletten. Läkemedlet finns i styrkorna 150 och 300 milligram och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Voxra ökar aktiviteten av signalsubstanserna noradrenalin och dopamin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Noradrenalin och dopamin är signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans signalsubstanser vara i olag. Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstanserna i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta flera månader innan du är återställd.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten hel. Krossa eller tugga den inte. Tabletterna är konstruerade så att det verksamma ämnet frisätts långsamt i magen och verkar under längre tid. Om du tuggar eller krossar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Du kan ta Voxra med eller utan mat.

Ta Voxra på morgonen, eftersom det är vanligt att läkemedlet orsakar sömnsvårigheter.

När du har blivit bättre bör du fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, vanligen sex månader. Det är för att minska risken att bli sämre.

Om du får upprepade depressioner kan du behöva ta Voxra i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 150 milligram per dag.

Om du glömmer att ta en tablett ska du hoppa över den dosen och ta nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Voxra bör inte användas av personer under 18 år.

Viktigt

Avbryt inte behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka.

Du blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Använd inte Voxra om du till exempel har epilepsi, svår leversjukdom eller viss typ av cancer. Du ska inte heller använda läkemedlet om du har eller har haft krampanfall eller ätstörningar. Det är bra att rådgöra med läkare om du har någon annan sjukdom.

Voxra kan öka känsligheten för alkohol hos en del personer. Du bör därför helst undvika alkohol när du behandlas med läkemedlet, eller i varje fall vara mycket försiktig med att dricka alkohol.

Du ska inte använda Voxra om du nyligen slutat att dricka mycket alkohol eller ta vissa lugnande mediciner eller kommer att sluta under behandlingstiden.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel. Du bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Tabletten är täckt med ett skal som gör att läkemedlet långsamt släpps ut i kroppen. Skalet löses inte upp och kan ibland ses i avföringen.

Om du behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör du ibland göra ett uppehåll innan du kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Rådgör alltid med din läkare om detta.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Voxra samtidigt som du använder:

  • läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
  • läkemedel mot bröstcancer som innehåller tamoxifen, till exempel Nolvadex
  • antibiotika som innehåller linezolid, till exempel Zyvoxid
  • smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol, till exempel Nobligan och Tiparol, eller kodein som finns i till exempel Citodon och Treo comp
  • etylmorfin, som finns i hostmedicin, till exempel Cocillana-Etyfin.

Du ska heller inte använda Zyban, som också innehåller bupropion men som används för att sluta röka.

Biverkningar

Olika personer känner av biverkningar mycket olika. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör du kontakta din läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske du behöver byta till ett annat läkemedel.

En del personer kan få svårt att sova, ont i huvudet, yrsel, oro, ångest, smakförändringar eller magbesvär. Vissa kan svettas, må illa, bli skakiga, få feber, utslag eller klåda.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Om du får ett krampanfall under behandlingen ska du sluta ta Voxra och kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bupropion. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller bupropion är

  • Bupropion Sandoz, som också används mot depression
  • Zyban, som används för att sluta röka.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden