Vitamin B12, cyanokobalamin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet vitamin B12, cyanokobalamin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Behepan
  • Betolvex
  • Betolvidon.

Vad är vitamin B12?

Om du har brist på vitamin B12 så kan det så småningom kan leda till bland annat en speciell typ av blodbrist, så kallad perniciös anemi.

I vilka former finns vitamin B12?

Vitamin B12, cyanokobalamin finns som tabletter och som injektionsvätska (hydroxokobalamin) som kan ges med spruta.

Tabletterna kan köpas receptfritt, men du bör inte använda dem utan att en läkare har rekommenderat det. Injektionsvätskan är receptbelagd.

Så här fungerar vitamin B12

Om du har brist på vitamin B12 störs kroppens bildning av röda blodkroppar. Resultatet blir färre och förstorade blodkroppar, som lever kortare tid. Det leder till blodbrist. Brist på B12 kan även ge symtom från nervsystemet.

Du får i dig vitamin B12 genom maten. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig vitaminet från födan behövs ett ämne i magsäcken som kallas intrinsic factor, IF. Den vanligaste orsaken till vitamin B12-brist är att du har för lite av IF. Bristen på IF kan uppstå på grund av sjukdomar, vissa magsårsläkemedel eller magoperationer. Om du tillför extra vitamin B12 som läkemedel i tillräcklig dos kan kroppen ta upp vitaminet även utan IF.

En annan mycket vanlig orsak till B12-brist är sjukdomar i bukspottkörteln eller tunntarmen som medför att kroppen inte kan ta upp vitaminet i tillräcklig mängd, trots att du inte har brist på IF.

Friska personer som äter en varierad kost får inte vitamin B12-brist. Men en riskgrupp är veganer eftersom vitamin B12 bara finns i kött- och mejeriprodukter. Kroppen har lager av vitaminet som gör att det kan dröja flera år innan du utvecklar några bristsymtom.

Om du har brist på IF får du räkna med att medicinera med vitamin B12 resten av livet. Det förhindrar att du blir sjuk.

Hur tar jag vitamin B12?

Ta helst tabletterna mellan måltiderna.
Du kan få läkemedlet som en spruta av en läkare eller sjuksköterska.

Sprutorna ska förvaras i skydd för ljus.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Dosen vid långvarig behandling är vanligen 1 tablett dagligen eller 1 injektion var tredje månad. Du kan ibland få börja behandlingen med en högre dos, till exempel 2 tabletter 2 gånger om dagen i en månad eller 1 injektion varje eller varannan dag i 1-2 veckor.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller vitamin B12

Det finns andra läkemedel som innehåller vitamin B12 i lägre dos tillsammans med andra B-vitaminer. Det kan vara bra att veta så du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden