Viktigt att vaccinera

Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tio sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin.  De vaccinationer som alla barn erbjuds kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. I det ingår vaccin mot

Vissa regioner erbjuder vaccin mot ytterligare några sjukdomar.

Vaccination mot rotavirus kommer att införas i vaccinationsprogrammet för barn under 2019.

I artikeln om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn kan du läsa mer om vaccinationerna, sjukdomarna och hur det går till att vaccinera ett barn. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden