Veckodagen för kirurgi påverkar överlevnad vid matstrupscancer

Karolinska Institutet har genom Jesper Lagergren, läkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och King’s College London, publicerat en studie i Annals of Surgery. Studien visar att operation för matstrupscancer i början av veckan – måndag eller tisdag – ökar chansen till långsiktig överlevnad.

 

Operationen, är krävande och tar i genomsnitt 6,5 timme och sen tidgare vet man att kirugens yrkesskicklighet är avgörande för patientens chans till överlevnad.

 

Från pressutskicket kan man läsa:

”Matstrupscancerkirurgi är en lång och krävande operation (i snitt sex och en halv timme), där man vet att kirurgens erfarenhet är av stor betydelse för patientens chans till överlevnad. I den nu aktuell studien undersökte forskarna totalt 1 748 patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige mellan 1987 och 2010. Forskarna kunde då se att femårsdödligheten ökade med 13 procent för de patienter om opererats under onsdag till fredag i jämförelse med de som opererats en måndag eller tisdag. I analyserna justerades resultaten för möjlig inverkan av störfaktorer som ålder, annan sjuklighet, tumörstadium, tumörens typ (histologi), förbehandling med cytostatika och strålbehandling, och kirurgens erfarenhet av just matstrupscancerkirurgi.

 

Sambandet mellan veckodag och överlevnad var starkast för tidiga tumörstadier (tumörstadium 0-I), måttligt för mellanliggande tumörstadier (II-III) och var frånvarande för avancerade tumörstadier (III-IV). Avsaknad av effekt för avancerade tumörstadier kan bero på den generellt låga chansen till bot; överlevnaden fem år efter operationen är cirka 10 procent. När det gäller tidiga tumörstadier är det i högre grad kirurgin som är avgörande för utgången.

– Det behövs fler studier för att bekräfta resultaten innan man går ut och ger kliniska rekommendationer. Men om dessa resultat visar sig få stöd i kommande forskning bör man planera verksamheten så att operationer för matstrupscancer företrädesvis sker i början av arbetsveckan, säger Jesper Lagergren.”

 

Publicerad 2015-11-19, Redaktionen