Vaccination mot stelkramp

Du riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Stelkrampsbakterier finns normalt i tarmen hos många djur och i jord som gödslats. Hundar och katter kan ha stelkrampsbakterien i munnen genom att de till exempel bitit på föremål i naturen eller slickat på sina tassar efter att ha varit utomhus.

Stelkramp är en ovanlig sjukdom som många har skydd emot.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Om du har följt detta har du skydd upp till tio år efter tredje vaccinationen och tjugo år efter fjärde vaccinationen. Program för barn födda 2002 eller senare.

Efter minst fyra doser i barnvaccinationsprogrammet rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Kontakta en vårdcentral om du är osäker på om du har stelkrampsskydd. Eftersom det är bättre att få sprutan i Sverige i stället för på resmålet kan du passa på i samband med att du ska resa.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Vanligtvis får du sprutan på utsidan av överarmen. De yngsta barnen får sprutan på lårets framsida.

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en-två månader efter första dosen.
  • Tredje dosen, fem till tolv månader efter dos två.

Om du inte hinner få alla tre doserna innan du reser ska du ändå påbörja vaccinationen. Detta eftersom du ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När du kommer hem bör du fullfölja vaccinationen.

Efter tredje dosen är du skyddad i fem till tio år. För att behålla skyddet behöver du:
Fjärde dosen, fem till tio år efter tredje dosen.

Efter fjärde dosen har du skydd mot stelkramp i 20 år.

Graviditet, amning och vaccination

Du kan vaccineras mot stelkramp både om du är gravid och om du ammar.

Barn och vaccination

De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Större barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, de yngsta barnen brukar få sprutan på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Eventuella besvär brukar gå över inom en eller några dagar.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden