Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Du som tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Barn som tillhör någon riskgrupp

Vaccination rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som tillhör någon av riskgrupperna.

Varför ska jag vaccinera mig om jag tillhör en riskgrupp?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk. Personer som tillhör en riskgrupp riskerar att bli sjukare än andra. De har också större risk för att få följdsjukdomar som lunginflammation.

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddseffekten varar dock högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Du som inte tillhör någon riskgrupp

Du som inte tillhör en riskgrupp behöver inte vaccinera dig. Risken för följdsjukdomar är mycket lägre för unga och medelålders personer som inte tillhör en riskgrupp. Om du ändå vill vaccinera dig betalar du det själv.

Var kan jag vaccinera mig?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. Sprutan brukar ges i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn som är äldre än åtta år vaccineras mot influensa vid ett tillfälle.

Barn mellan sex månader och åtta år ska få två doser med minst fyra veckors mellanrum, om barnet inte tidigare någon gång har vaccinerats mot influensa. Har barnet tidigare vaccinerats räcker det med att barnet får vaccin vid ett tillfälle.

Vaccinationen behöver upprepas varje år.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

För barn över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej. Barnet får vaccinet under övervakning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Vaccinet består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn som har ett försvagat immunförsvar. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Läs gärna vår artikel om att förbereda barn för besök i vården. 

Graviditet och amning

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa när du är gravid eller när du ammar.

Från och med andra trimestern kan du bli mer sjuk av en influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du som är gravid vaccinerar dig innan influensasäsongen börjar. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden.

Du rekommenderas att vaccinera dig efter graviditetsvecka 16. Om du är gravid och samtidigt tillhör en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16. Du kan alltid prata med din barnmorska om du har frågor.

Du ska inte använda influensavaccin i form av nässprej om du är gravid. 

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller ett par dagar.

När är vaccinering olämplig?

Du ska inte ska ha någon pågående infektion med feber när du vaccineras. Det gör däremot ingenting om du är lite förkyld. Rådgör med läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Rådgör med läkare om du är allergisk

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Det finns inget helt äggfritt influensavaccin, men äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för äggallergiker att få en allergisk reaktion är liten.

Rådgör med en läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Har du tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig ska du fråga en läkare om råd.

När ska barn inte vaccineras?

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Barn över två år och ungdomar upp till 18 år som har nedsatt immunförsvar rekommenderas inte att vaccinera sig med nässprej. 

Mer om influensavaccinet

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott med olika influensavirus under ett år.

Inför varje säsong anpassas vaccinet så att det innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. 

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Frågor och svar

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden