Vaccination mot hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som framförallt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig om du ska resa till ett område där risken
att smittas av hepatit B är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika.

Vaccinering rekommenderas framför allt om du:

 • Ska stanna längre än tre veckor i områden med hög smittrisk eller om du planerar fler resor till dessa områden.
 • Har en sjukdom som gör att du kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet.
 • Riskerar att smittas med nålar som används vid till exempel tatuering och piercing.
 • Tror att du kommer att ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet.
 • Ska jobba inom sjukvård eller omsorg i områden med hög smittrisk.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Barn yngre än ett år

Barn som är yngre än ett år brukar få sprutan på lårets framsida.

Alla barn, även nyfödda, kan vaccineras med samma intervall som vuxna. Vaccin mot hepatit B under första levnadsåret ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Vuxna

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen.
Grundvaccineringen består av tre doser.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år.
 • Dos tre, fem månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Om du både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B finns kombinationsvaccin att få.

Vuxna och ungdomar över 16 år:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen.
 • Dos tre, sex månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Barn över ett år och ungdomar upp till 15 år

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos och ges med tre doser med samma intervall som vuxna.

Det går också att få ett särskilt kombinationsvaccin om barnet ska resa inom en månad eller vill slippa flera sprutor. Då får barnet ett visst skydd mot hepatit B.

För att få ett bra skydd rekommenderas:

 • Dos ett.
 • Dos två, sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen kombinationsvaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig och har kortare tid än en månad innan du ska resa, kan du ibland behöva få tre doser med ett kortare intervall. 

Då kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ett år och på så sätt få ett fullgott skydd.

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit B både när du är gravid och när du ammar.

Biverkningar av vaccinationen

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden