Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som framförallt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

När ska jag vaccinera mig?

Hepatit A finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp. Du bör vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika eller delar av Östeuropa.

Det bästa är om du kan vaccineras två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd. Men du har också ett bra skydd om du vaccinerar dig så sent som på avresedagen.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Barn yngre än ett år

Barn som helammas har en liten risk att smittas med hepatit A och behöver inget skydd.

Barn från sex månaders ålder kan vaccineras. Barnet brukar få sprutan på lårets framsida och har ett fullgott skydd i ett år efter en dos.

Ett förskolebarn som insjuknar i hepatit A blir sällan svårt sjukt. Ett skäl att ändå vaccinera barnet är att smittan lätt kan föras vidare till barn i bekantskapskretsen eller i förskolan. Dessa barn kan i sin tur smitta vuxna.

Vuxna och barn över ett år

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen och det räcker med en dos för att få ett fullgott skydd i ett år.

Om du behöver ett längre skydd eller ska resa igen bör du fylla på med ytterligare en dos, tidigast sex månader efter första dosen. Du har då ett skydd i minst 30 år.

Det kan gå 15 år mellan de båda doserna utan att du behöver börja om med vaccinationen.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Om du både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B finns kombinationsvaccin att få.

Vuxna och ungdomar över 16 år

  • Dos ett
  • Dos två, en månad efter första dosen
  • Dos tre, sex månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Barn över ett år och ungdomar till och med 15 års ålder

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos av båda vaccinerna och ges med tre doser med samma intervall som för vuxna.

Det går också att få ett särskilt kombinationsvaccin för barn med samma vaccinmängd som för vuxna. Detta kan användas om barnet ska resa inom en månad eller vill slippa undan med färre sprutor. Redan efter en sådan dos får barnet ett visst skydd mot hepatit B.

För att få ett fullgott skydd rekommenderas i så fall:

  • Dos ett
  • Dos två, sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen med detta vaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit A både när du är gravid och när du ammar.

Biverkningar av vaccinationen

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden