Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation finns i hela världen men framförallt i delar av Afrika. Om du ska resa till västra eller centrala Afrika söder om Sahara under en längre tid bör du vaccinera dig. Sjukdomen är ovanlig, men är livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination rekommenderas till exempel om du ska

  • stanna i riskområden längre än tre veckor
  • bo och umgås med lokalbefolkningen i riskområden
  • resa till ett land där det pågår en epidemi
  • vandra i Himalaya.

Vaccination rekommenderas alltid om du har opererat bort mjälten. Det gäller oavsett om du ska resa eller inte.

Intyg krävs vid inresa till Saudiarabien

Om du ska göra en pilgrimsresa till Saudiarabien, så kallad hajj eller umrah, måste du vara vaccinerad mot epidemisk hjärnhinneinflammation för att få resa in i landet. Du måste också ha med dig ett intyg om detta. Eftersom intyget börjar gälla först tio dagar efter vaccinationen så måste den göras senast tio dagar före resan. 

Intyget gäller i tre till åtta år beroende på vilket vaccin du har fått och hur detta intygats. Intyget måste sedan förnyas när du tar en ny dos vaccin. Be om ett intyg på vaccinationsmottagningen när du har vaccinerats.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Det finns flera olika vacciner mot olika varianter av meningokocker. Vilket av dessa du kan bli rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet.

Det bästa är om du kan vaccineras tre till fyra veckor före resan, eftersom det tar tid att bygga upp ett skydd.

Vuxna och barn över ett år

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen och det räcker med en dos för att få ett fullgott skydd.

Barn yngre än ett år

Barn som är yngre än ett år behöver två eller tre doser för att få ett fullgott skydd. Det ska gå en viss tid mellan doserna beroende på barnets ålder. Barnet brukar få sprutan på lårets framsida.

Graviditet, amning och vaccination

Berätta om du är gravid. Ingenting talar för att nuvarande vacciner är olämpliga att tas av gravida, men erfarenheten är ännu begränsad. Vaccin ska bara tas inför resa till ett område med hög smittrisk. Rådgör med läkare eller barnmorska om du känner dig osäker.

Du kan vaccineras om du ammar.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du ibland bli lite röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Du kan också få ont i huvudet och lederna. Småbarn kan ibland må illa, kräkas och tappa aptiten.

Kontakta läkare om eventuella besvär inte går över inom en eller några dagar.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden