Urinprov: U-Nitrit

U-Nitrit är ett urinprov som kan visa att det finns bakterier i urinen. Provet kan därför visa om du har urinvägsinfektion. Det bästa är att ta provet första gången du kissar på morgonen. Du får oftast svar samma dag.

När behöver jag lämna prov för U-Nitrit?

U-Nitrit är ett urinprov som du brukar få lämna om läkaren misstänker att du har urinvägsinfektion. När du har urinvägsinfektion brukar du bli kissnödig oftare än vanligt och det kan svida när du kissar. Det beror på att du har bakterier i urinen, så kallad bakteriuri.

Vad är nitrit och var finns det?

Nitrat är ett ämne som vi får i oss genom maten och dricksvattnet.

Nitrat ombildas till nitrit genom en kemisk process om det finns vissa typer av bakterier i urinen.

Höga halter av nitrit i urinen tyder därför på att du har en större mängd bakterier i urinen.

Hur tas provet?

Du lämnar provet genom att kissa i en mugg eller burk som används för urinprov.

När ska provet tas?

Det ska ha gått minst fyra timmar sedan du kissade senast. Bäst är att ta provet första gången du kissar på morgonen.

Ta ett mittstråleprov

När du kissar är det viktigt att det kommer med så lite bakterier som möjligt från huden kring urinrörets öppning.

Gör så här när du tar provet:

  1. Tvätta området runt urinrörsöppningen med vatten.
  2. Håll isär blygdläpparna eller dra tillbaka förhuden för att undvika bakterier härifrån.
  3. Kissa först en skvätt i toaletten.
  4. För in provtagningsburken i strålen.
  5. Kissa det sista i toaletten om behållaren börjar bli full.

Detta kallas för mittstråleprov. Bakterier från området kring urinöppningen följer då med ut i toaletten i stället för i provet.

Förvara provet svalt

Du ska förvara behållaren med urin i kylskåp direkt om du tar provet hemma. Du ska lämna in provet på vårdmottagningen så fort som möjligt. Du kan lägga provtagningsröret i en plastpåse med några isbitar i för att hålla det svalt medan du tar dig dit.

Läs mer om att lämna urinprov.

När får jag svar?

Provet undersöks på vårdcentralen med en urinsticka, en sorts testremsa som doppas i urinen. Du brukar i vanliga fall ha låga halter av nitrit i urinen. Stickan ger utslag genom att ändra färg om halten nitrit når över en viss gräns.

Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan nitrithalten mäts. Därför kan du ibland få lämna ett nytt prov för att se om resultatet blir detsamma.

Hur mäts halten av nitrit?

Provet undersöks på vårdcentralen med en urinsticka, en sorts testremsa som doppas i urinen. Man brukar i vanliga fall ha låga halter av nitrit i urinen. Om halten når över en viss gräns ger stickan utslag genom att ändra färg.

Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan nitrithalten mäts. Ibland kan man därför få lämna ett nytt, kompletterande prov.

Urinstickan visar på nitrit i urinen

Ett utslag på urinstickan är oftast ett tecken på att du har bakterier i urinen. 

Bakterier utan urinvägsinfektion

Du kan ha bakterier i urinen ibland som inte orsakar urinvägsinfektion eller andra besvär. Det kallas asymtomatisk bakteriuri. Det räknas inte som en sjukdom och går oftast över av sig själv. Men du som är gravid kan behöva få behandling mot detta.

Falskt svar

När små pojkar gör testet är det ganska vanligt att urinstickan ger utslag utan att det är urinvägsinfektion. Det brukar kallas för ett falskt positivt svar. Det kan bero på att pojkar ofta har en hel del bakterier under förhuden som följer med ner i urinprovet.

Läkemedel kan ge fel utslag

Provet kan ibland ge felaktigt utslag på urinstickan. Det kan vara om du har gulsot eller använder cytostatika eller vissa läkemedel mot tuberkulos. Därför är det viktigt att du berättar för läkaren vilka läkemedel du använder.

Urinstickan visar inte på nitrit i urinen

Provet visar att du inte har några bakterier i urinen, eller bara små mängder, om det inte blir något utslag på urinstickan.

Ibland är testet inte säkert

Det finns några typer av bakterier som inte kan omvandla nitrat till nitrit i urinen. Du kan alltså ha en urinvägsinfektion som orsakas av dessa bakterier utan att urinstickan ger något utslag.

Testet blir mindre säkert om du inte har väntat med att kissa minst fyra timmar innan du tar provet. Då finns det en risk att du har urinvägsinfektion trots att provet inte gett något utslag.

Ibland blir det inte något utslag på urinstickan trots att det finns bakterier i urinen. Det gäller till exempel om du har tagit C-vitamintillskott, eftersom C-vitamin kan påverka provet.

Du får lämna fler prover

Det är alltså inte säkert att bakterier i urinen upptäcks med testet. Du kan därför få lämna andra prover om u-nitritprovet inte ger något utslag, och läkaren verkligen misstänker urinvägsinfektion.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden