Urinprov: U–Leukocyter

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar. Du får lämna provet om läkaren misstänker en infektion eller inflammation i urinvägarna eller njurarna. Provet kan också ingå i en hälsoundersökning. Du får ofta svar samma dag som du lämnar provet.

När behöver jag lämna prov för U-Leukocyter?

U-Leukocyter är ett urinprov som du kan få lämna om läkaren misstänker att du har en urinvägsinfektion.

Du kan också få göra provet om det finns risk för att du har någon annan inflammation i urinvägarna eller i njurarna.

Ibland kan du få lämna urinprov för U-Leukocyter i samband med olika läkarkontroller och hälsoundersökningar.

Vad är leukocyter och var finns de?

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar. De finns i blodet och ingår i kroppens försvarssystem mot bland annat infektioner. U-leukocyter kallas undersökningen av om det finns vita blodkroppar i urinen. Det är normalt att ha enstaka vita blodkroppar i urinen men har du många tyder det på en urinvägsinfektion eller någon annan inflammation i urinvägarna eller i njurarna.

Hur tas provet?

Du lämnar provet genom att kissa i en mugg eller burk som används för urinprov.

Förberedelser

När du kissar är det viktigt att det kommer med så lite bakterier som möjligt från huden kring urinrörets öppning. För att undvika detta kan du förbereda provtagningen så här:

  • Tvätta området runt urinrörsöppningen med vatten.
  • Du som har blygdläppar kan hålla isär dem när du kissar och du som har förhud kan dra tillbaka den.
  • Du som har mens eller kraftiga flytningar ska föra upp en tampong i slidan innan du kissar.

Så här tar du provet

Gör så här när du ska ta urinprovet:

  1. Kissa först en skvätt i toaletten, så att bakterier som kommer från området kring urinöppningen följer med den första urinen och hamnar i toaletten istället för i provet.
  2. För in provtagningsburken i strålen.
  3. Kissa det sista i toaletten om burken börjar blir full.
  4. Lämna in provet för analys så fort som möjligt om du har gjort provet hemma. Senast inom två timmar. Under tiden bör du sätta in det i kylskåpet.

När får jag svar?

Du brukar få besked om resultatet efter omkring tio minuter, om du lämnar provet på en vårdcentral. Där görs analysen direkt.

Provet kan skickas till ett laboratorium om du lämnar det på ett sjukhus. Då brukar du kunna få resultatet av läkaren senare samma dag.

Hur mäts halten av leukocyter i urinen?

Mätningen görs med en testremsa som doppas i urinen. Testremsan kallas också urinsticka. Stickan har olika testfält, bland annat ett för leukocyter. Ju fler vita blodkroppar det finns i urinen, desto mer ändrar stickan färg. Färgen ändras inte alls om urinen inte innehåller några vita blodkroppar.

Hur tolkas provsvaret?

Du har oftast en infektion eller inflammation i urinvägarna eller njurarna om provet visar att du har många vita blodkroppar i urinen. Men provsvaret måste alltid vägas samman med hur du mår och vad andra prover visar.

Urinstickan visar på leukocyter i urinen

Ett utslag på urinstickan som visar att det finns ökad mängd vita blodkroppar i urinen kan betyda att du har något av följande besvär:

Men det krävs fler undersökningar för att läkaren ska kunna ställa en diagnos.

Viktigt – om du är sjuk eller tar läkemedel

Det är viktigt att du berättar för läkaren om du har gulsot eller tar vissa läkemedel, eftersom det kan ge utslag på stickan trots att du inte har vita blodkroppar i urinen.

Urinstickan visar inte på leukocyter i urinen

Det är normalt att ha enstaka vita blodkroppar i urinen. Du har sannolikt inte någon inflammation i urinvägarna eller njurarna om det inte blir något utslag på urinstickan. Provet visar då att du inte har några vita blodkroppar i urinen, eller bara ett fåtal.

Ibland är provet inte säkert

Det kan finnas vita blodkroppar i urinen utan att stickan ger utslag, om du tar vissa bakteriedödande medel. Då kan du få lämna andra prover om du har symtom på till exempel urinvägsinfektion.

Provet för u-leukocyter kan bli mindre tillförlitligt om du har äggvita i urinen.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i vården. För att vara aktiv och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden