Urinprov: u-erytrocyter

När får man lämna ett prov för u-erytrocyter?

U-erytrocyter är ett urinprov som tas för att upptäcka blod i urinen, så kallad hematuri. Om man har mer än små mängder blod i urinen brukar den bli brunfärgad, men den kan också vara rosa- eller rödfärgad. Det behövs inte så mycket blod för att den ska ändra färg, men man kan också ha så pass lite blod i urinen att det inte syns med blotta ögat. Ibland kan blod i urinen upptäckas genom att det finns mörkröda klumpar eller trådar i urinen.

Förutom att man får lämna prov för u-erytrocyter när man själv märkt att urinen varit röd eller mörkare än vanligt, kan man även få göra det om läkaren misstänker att man har urinvägsinfektion, njursten eller någon njursjukdom. Provet görs ibland också i samband med kontroll av andra sjukdomar som diabetes eller vid olika läkarkontroller och hälsoundersökningar.

Vad är erytrocyter och var finns de?

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodkroppar. Röda blodkroppar är en av blodets beståndsdelar och deras huvuduppgift är att transportera syre till kroppens vävnader. U-erytrocyter är beteckningen för undersökningen av om det finns röda blodkroppar i urinen.

I vanliga fall har man inte några röda blodkroppar, eller enbart enstaka röda blodkroppar, i urinen.

Läs mer om röda blodkroppar.

Hur tas provet?

Du lämnar provet genom att kissa i ett särskilt provtagningsrör som du får på till exempel vårdcentralen. Du ska inte använda ett eget provtagningskärl eftersom rester av rengöringsmedel kan påverka resultatet.

När du kissar är det viktigt att det kommer med så lite bakterier som möjligt från huden kring urinrörets öppning. För att undvika detta kan män dra tillbaka förhuden och kvinnor kan hålla isär blygdläpparna. Kvinnor som har mens eller kraftiga flytningar kan föra upp en tampong i slidan innan de kissar.

När du lämnar provet ska du först kissa en skvätt i toaletten innan du för in provtagningsburken i strålen. Syftet med att göra så är att bakterier som kommer från området kring urinöppningen följer med den första urinen och hamnar i toaletten i stället för i provet.

Du kan ta provet när som helst på dygnet men om du har gjort det hemma ska det lämnas in så fort som möjligt, senast inom två timmar. Under tiden bör du sätta in det i kylskåpet.

Viktigt

Om du har mens är det viktigt att du berättar det för vårdpersonalen eftersom mensblod lätt kommer med urinen även om du har tampong. Då går det inte att fullt ut lita på provresultatet om det visar på blod i urinen. Däremot kan man lita på det om det visar att du inte har blod i urinen.

Hur mäts halten av erytrocyter i urinen?

Mätningen görs med en urinsticka som doppas i urinen. Urinstickan har olika testfält, exempelvis ett för erytrocyter.

Ju mer blod man har i urinen, desto mer ändrar testfältet färg. Om man inte har något blod i urinen ändras färgen inte alls.

När får man svar?

Om man lämnar provet på en vårdcentral görs analysen direkt och då brukar man få besked om resultatet efter omkring tio minuter.

Ibland skickas provet till ett laboratorium och då brukar man kunna få resultatet av läkaren senare samma dag.

Hur tolkas provsvaret?

Urinstickan är mycket känslig och ger utslag redan innan urinen blivit rödfärgad på grund av blod. Men ett enskilt provsvar kan inte ge svar på om man har någon sjukdom utan måste alltid vägas samman med hur man mår och vad andra prover visar.

Urinstickan visar på blod i urinen

Ungefär tio procent av alla som lämnar urinprov får svar som visar på blod i urinen. Men långt ifrån alla dessa har en bakomliggande sjukdom som är orsaken.

Den vanligaste orsaken till att stickan visar på blod i urinen är att man har en urinvägsinfektion. Då blir slemhinnorna i urinvägarna irriterade så att blod kan läcka från slemhinnans små blodkärl och följa med urinen ut. Har man en urinvägsinfektion och samtidigt blod i urinen bör man lämna ett nytt urinprov när man avslutat behandlingen för att läkaren ska kunna kontrollera att blod inte finns kvar i urinen.

Det är vanligt att urinstickan påvisar mycket små mängder blod i urinen, utan att det innebär att man har någon sjukdom. Om urinstickan visar på små mängder blod i urinen och man inte har några andra symtom från urinvägarna brukar man få göra om provet enstaka gånger. Får man samma resultat igen brukar man inte behöva göra några fler undersökningar. Visar stickan däremot på mer blod i urinen när man gör om provet kan läkaren behöva göra andra undersökningar.

En liten mängd blod i urinen kan bero på flera olika saker. En vanlig orsak hos kvinnor är att mensblod kommit med i urinprovet.

Urinstickan visar inte på blod i urinen

Om det inte blir något utslag på urinstickan innebär det att man inte har något blod i urinen.

Om stickan inte ger något utslag trots att urinen är röd är den vanligaste orsaken att man ätit rödbetor innan man lämnade provet. Även vissa läkemedel, till exempel Furadantin som används för behandling av urinvägsinfektioner, och den sällsynta ärftliga sjukdomen porfyri kan ge rödaktig urin.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden