Trång förhud

Att ha trång förhud innebär att inte kunna dra tillbaka förhuden över ollonet. Upp till skolåldern är det vanligt att inte kunna dra tillbaka förhuden. Oftast behövs ingen vård eftersom förhuden vanligtvis kan dras tillbaka då barnet kommer i skolåldern.

Det kan behövas behandling om det fortfarande inte går att dra tillbaka förhuden i 8-10 årsåldern eller om det uppstår inflammationer under förhuden. Det kan göra ont vid onani och samlag om förhuden är så trång att den inte kan dras tillbaka.

Symtom

Barn har ofta trång förhud utan att få besvär av det. Om barnet får besvär kan det vara något av följande:

 • Det kan göra ont om förhuden är trång och dras tillbaka häftigt, eftersom sammanväxningar mot ollonet eller förhudens öppning brister.
 • När det är dags att kissa kan förhuden blåsa upp sig, som en liten ballong. Det beror på att urinen först stannar kvar i utrymmet innanför förhuden. Förhuden spänns då ut, innan urinen rinner ut genom den trånga öppningen. Detta är vanligt hos små barn och ger ofta inga besvär.
 • Det kan bildas som en sorts tratt när en trång förhud dras tillbaka eftersom den inre förhuden trycks fram en aning. Detta är mycket vanligt hos mindre barn, upp till fem års ålder. Det behöver inte behandlas om det inte ger besvär.
 • Barnet får balanit

Förhuden kan även vara svår att föra tillbaka om den delvis sitter fast mot ollonet med så kallade sammanväxningar så kallade synechier. Detta behöver inte innebära att förhuden är trång. Sammanväxningar behöver oftast inte behandlas. 

Hur kan jag minska risken för trång förhud?

Som förälder kan du undvika att dra tillbaka barnets förhud för tidigt eftersom det kan orsaka mer besvär. Låt förhuden vara och dra inte tillbaka den för att till exempel tvätta rent innan det går lätt att göra. Det märks mycket väl när det är möjligt och du ska inte pröva om det inte går mycket lätt. Eftersom det kan samlas urin under förhuden är det bra att torka av förhuden så gott det går när barnet har kissat, du behöver inte tvätta rent mer än så.

Barn kan själva töja öppningen genom att dra lite i förhuden så länge det inte gör ont. Om man slutar när det gör ont, vilket brukar ske automatiskt, bildas inte några sprickor.

Som förälder kan du prata med barnet redan från fem-sex års ålder om hur viktigt det är att försiktigt dra förhuden fram och tillbaka. Du kan uppmuntra barnet att leka med sin penis, till exempel i badet för att tvätta den.

Det bästa sättet för att undvika att förhuden fastnar är att pojkar, särskilt de som har haft problem med trång förhud, får lära sig att alltid föra tillbaka förhuden och dölja ollonet igen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om ett barn har ett eller flera av dessa symtom:

 • förhuden verkar inflammerad
 • förhuden är fortfarande trång när barnet börjar grundskolan
 • förhuden ser svullen och ärrig ut
 • barnet har ont i penisen eller förhuden
 • strålen är så svag att det nästan inte går att kissa.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om förhuden fastnar i ett tillbakadraget läge. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning

Ju längre tid förhuden sitter fast desto mer svullen blir den. Det blir då svårare att föra tillbaka den över ollonet igen. Oftast kan läkaren dra tillbaka förhuden över ollonet igen men ibland krävs en akut operation.

Hur går en undersökning till?

Vid en undersökning av trång förhud görs en bedömning om det behövs någon behandling eller om förhuden kommer att töjas av sig själv.

En vårdpersonal undersöker förhuden genom att försöka dra tillbaka den för att se hur det ser ut när den yttre och den inre förhuden möts. Barnet kan få försöka dra tillbaka förhuden själv.

Behandling

Eventuell behandling görs på olika sätt beroende på vad som är orsaken till besvären. Barnet kan få en remiss till en kirurg som beslutar om förhuden måste opereras.

Behandling utan operation

Är förhudens öppning trång men mjuk, och kan dras över ollonet, består behandlingen av att förhuden dras tillbaka regelbundet, gärna vid bad och efter att barnet har kissat.

Behandling med kortisonsalva

Behandling med kortisonsalva ges om förhuden är trång och inte kan dras tillbaka över ollonet när barnet börjat skolan, eller om det är problem med inflammationer under förhuden.

Kortisonsalvan gör förhuden lite tunnare och mer töjbar. Salvan stryks på en till två gånger om dygnet under ungefär en till två månader. Mängden salva är så liten att kortisonet inte påverkar hela kroppen utan bara området där salvan stryks på. Salvan är receptbelagd.

Dra tillbaka förhuden så långt det går och stryk på salva i ett tunt lager på den trånga ringen av förhud som spänner runt ollonet. Det är viktigt att du stryker ut salvan på rätt ställe, fråga på vårdcentralen om du är osäker på hur du ska göra.

För att behandlingen ska lyckas behöver barnet också försöka töja förhuden varje dag. Barnet kan dra tillbaka förhuden till exempel varje gång hen kissar, i duschen eller i badet. Hen ska dra och töja så att det inte gör ont och utan att det blir småsprickor. Barnet behöver kunna dra i förhuden själv för att vara vara mogen för denna form av behandling.

Behandling med operation

Det kan behövas en operation om förhudsöppningen är trång på grund av ärr, och om det inte hjälper med salvan. Ibland behöver hela förhuden tas bort, ibland räcker det att en del av förhuden tas bort eller att det görs ett eller några få snitt i förhuden.

Inför operationen får du mer information från den avdelning där operationen ska ske om vilka regler som gäller.

Hur går operationen till?

Oftast får barnet först en bedövningssalva på handen eller i ett armveck. Salvan får sitta i ungefär en timme. Med hjälp av en nål förs sedan en tunn plastslang in i ett blodkärl där bedövningssalvan har verkat. Genom slangen får barnet sömnmedel och bedövningsmedel. När barnet sover och är helt bedövad opereras förhuden och förhudens kanter sys ihop.

Operationen tar mellan 15 och 30 minuter. Barnet är på sjukhuset cirka fyra till fem timmar.

Som förälder kan du vara med barnet under hela tiden fram till barnet har blivit sövt.

Efter operationen

Efter operation är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor. Stygnen behöver inte tas bort efteråt eftersom tråden som använts upplöses och försvinner av sig själv efter fyra till sex veckor.

Komplikationer och följdsjukdomar

Ibland kan det vara lite ömt, men det är ovanligt att barnet har riktigt ont efteråt. Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Ibland kan barnet behöva sövas om för att blödningen ska kunna stoppas ordentligt. Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

Det kan kännas annorlunda att kissa. Barnet kan då pröva att duscha och kissa samtidigt. De första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

Huden på ollonet blir med tiden en aning tjockare eftersom underkläder nöter mot ollonet. Själva urinrörsmynningen kan även bli något trängre. Om barnet skulle få besvär med att kissa kan det behöva behandlas genom en operation, men det är ovanligt att få sådana besvär.

Barn har rätt att vara delaktiga i den vård de får.

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation, utan det avgörs utifrån barnets mognad och vårdsituationen. Du bör prata med barnet om hen har besvär som gör att det behövs en behandling. Tycker du att det är svårt att prata om det, eller vill ha svar på frågor kan du kontakta en barnsjuksköterska eller barnmottagning för råd. När barnet är yngre än sex år kan du även fråga om råd på BVC. Ett äldre barn som kan och vill prata ensam med sjukvårdspersonal eller elevhälsan, kan göra det. 

Vad beror trång förhud på?

Förhuden består av en yttre och en inre del. Den inre delen av förhuden som ligger på ollonet och syns inte när ollonet är täckt. Först när förhuden dras tillbaka blir den inre delen synlig. Om förhuden är för trång är det vanligt att den inre delen inte alls syns, eller att den syns bara lite.

Det finns olika orsaker till att förhuden är för trång:

 • Det kan finnas sammanväxningar mellan förhuden och ollonet, som gör att förhuden sitter fast på ollonet.
 • Förhudens öppning är för liten. Det kan vara medfött eller bero på infektioner under förhuden som gör att det har bildats ärr eller sprickor.

Förhuden har dragits tillbaka på barnet för tidigt och det har blivit små sprickor i öppningen. När sprickorna läker bildas ärr och förhudsöppningen blir hårdare och inte lika töjbar som tidigare.

Nyfödda har ofta trång förhud

Hos de flesta nyfödda är förhudens öppning för liten för att den ska kunna dras tillbaka.

Ofta sitter den inre delen av penisens förhud fast mot ollonet med sammanväxningar.

Sammanväxningar lossnar oftast gradvis om förhuden dras i eller dras tillbaka när barnet badar eller duschar. Sammanväxningarna kan också lossna om barnet får erektion. Ibland kan sammanväxningar delvis finnas kvar upp i tonåren. De behöver inte åtgärdas om de inte ger problem. Så länge som de finns kvar kan inte förhuden dras tillbaka helt.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden