Tramadol

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnet tramadol används vid vissa typer av smärta. Det har delvis liknande effekt som morfin.

Tramadol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Dolatramyl
 • Gemadol
 • Nobligan och Nobligan Retard
 • Tiparol
 • Tradolan och Tradolan Retard
 • Tramadol 2care4
 • Tramadol och Tramadol Retard Actavis
 • Tramadol Aurobindo
 • Tramadol och Tramadol Retard Hexal
 • Tramadol Retard Medartuum
 • Tramadol Stada
 • Tramdol Vitabalans.

Vad är tramadol?

Tramadol är ett läkemedel som används vid vissa typer av smärta. Det har delvis liknande effekt som morfin.

I vilka former finns tramadol?

Läkemedlet finns i flera olika former:

 • Vanliga tabletter i styrkan 50 milligram.
 • Depåtabletter i styrkorna 100, 150 och 200 milligram.
 • Brustabletter i styrkan 50 milligram.
 • Kapslar i styrkan 50 milligram och 100 milligram.
 • Depåkapslar i styrkorna 100, 150 och 200 milligram.
 • Droppar i styrkan 100 milligram per milliliter.
 • Injektionsvätska som kan tas med en spruta.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Så här fungerar läkemedlet

Tramadol ökar halten av ämnena noradrenalin och serotonin i hjärnan och ryggmärgen. Det kan göra att smärtsignalerna dämpas. När tramadol bryts ner i kroppen bildas en nedbrytningsprodukt som även har en morfinliknande effekt vilket kan påverka upplevelsen av smärta i hjärnan något.

Det dröjer ofta innan den smärtlindrande effekten kommer, därför fungerar tramadol mindre bra vid akut smärta efter en skada.

Den smärtlindrande effekten av tramadol ökar om du samtidigt tar läkemedel mot smärta som innehåller paracetamol eller så kallade cox-hämmare eller NSAID. Några exempel är Alvedon eller Naproxen.

Hur tar jag tramadol?

Svälj tabletten med lite vatten, den kan också delas innan du tar den.

Svälj depåtabletterna och depåtkapslarna hela tillsammans med vatten. De är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan. Därför ska de inte delas, krossas eller tuggas.

Brustabletten ska lösas upp i ett halvt till ett glas vatten. Brustabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i sin originalförpackning.

Du kan droppa dropparna på en sockerbit eller ta med lite vätska. I förpackningen finns en bruksanvisning för flaskan med doseringspump.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Tabletter, kapslar och brustabletter:

En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett, kapsel eller brustablett 3 gånger om dagen. Ta inte mer än 400 milligram per dygn.

Droppar:

För dropparna i droppflaska är en vanlig dos 20-40 droppar 3-4 gånger om dagen. Ta inte ta mer än 40 droppar, det vill säga 100 milligram, 4 gånger om dagen.

Om du använder dropparna i flaskan med doseringspump är en vanlig dos 4-8 pumptryckningar 3-4 gånger om dagen. Ta inte mer än 32 pumptryckningar per dygn.

Depåtabletter och depåkapslar:

Depåtabletter och depåkapslar behöver du inte ta lika ofta eftersom de är långverkande. En vanlig dos för vuxna är 100 milligram 2 gånger om dagen, det vill säga med cirka 12 timmars mellanrum. Ta inte mer än 400 milligram per dygn.

Äldre är känsligare för läkemedel

Läkaren kan ha bedömt att du som är äldre behöver en lägre dos. Ta inte mer än 300 milligram per dygn.

Att tänka på när du använder tramadol

Var försiktig med läkemedlet om du har kroniska luftvägssjukdomar, till exempel astma, mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga. Var också försiktig vid förstoppning och akut leversjukdom. Prata med din läkare om du är tveksam.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemedlet utan att först rådgöra med läkare.

Förstoppning är vanligt

Läkemedlet gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan du använda läkemedel som innehåller laktulos. Vid svårare förstoppning kan du använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Använd inte laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Risk för beroende

Det finns en risk för att bli beroende av tramadol. Men när det används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som det är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När läkemedlet används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att du blir beroende.

Du kan få så kallade abstinenssymtom om du slutar tvärt med läkemedlet. Därför är det viktigt att du minskar dosen gradvis när du ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Du kan få ett schema av din läkare för hur du gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Förvara på rätt sätt

Var alltid noga med att förvara dina läkemedel så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller läkemedel som delvis liknar morfin på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Risken för andningsproblem ökar om du tar läkemedlet tillsammans med alkohol. Därför bör du inte dricka alkohol samtidigt som du använder tramadol utan att först ha diskuterat med din läkare.

Rådgör med läkare om du har någon sjukdom i njurarna, levern eller sköldkörteln. Detsamma gäller om du har problem med kramper i gallvägarna eller urinvägarna, eller har inflammation i bukspottkörteln eller tarmarna.

Läkemedlet ska inte kombineras med andra smärtlindrande läkemedel utan att du först pratat med din läkare. Eftersom många smärtlindrande läkemedel liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar.

Det verksamma ämnet tramadol har likheter med vissa läkemedel som används vid depression, och du bör inte blanda dessa två typer av läkemedel. Då kan den sammanlagda effekten bli för stark och du kan i vissa fall bli förvirrad, få påverkan på medvetandet och hög feber.

Alkohol, sömnmedel, smärtstillande medel eller andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet kan förstärka den trötthet du kan känna när du tar tramadol.

Personer som har epilepsi bör undvika tramadol eftersom det ökar risken för kramper.

Undvik tramadol om du har oregelbunden hjärtrytm.

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

För att minska risken för biverkningar kan du börja med en låg dos och sedan öka dosen långsamt. När du har använt läkemedlet en tid kan visa biverkningar minska.

En del personer som använder läkemedlet kan må illa och kräkas, speciellt i början av behandlingen. Andra kan till exempel känna sig yra, dåsiga eller få ont i huvudet. Vissa kan få svettningar eller förstoppning. Äldre är särskilt känsliga för dessa biverkningar.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden