Trafikfarliga läkemedel

Det finns läkemedel som kan försämra omdömet och reaktionsförmågan i trafiken. Grundregeln är att du själv måste bedöma om du kan köra bil eller om läkemedlet påverkar dig så att du bör avstå. Läs alltid informationsbladet som finns i läkemedelsförpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Du kan fråga din läkare eller på ett apotek om läkemedlet kan påverka körförmågan.

När ska jag inte köra bil?

Vissa läkemedel kan försämra omdömet, reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan. Det gäller för alla trafikanter med motorfordon. De här läkemedlen kan även påverka förmågan att sköta maskiner eller klara riskfyllda arbeten.

Undvik att köra bil eller annat motorfordon om något av följande stämmer in på dig:

  • Du känner dig trött eller yr.
  • Du reagerar långsammare än vanligt.
  • Du tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr, till exempel att laga mat eller öppna förpackningar.
  • Du får besvär med syn eller hörsel.
  • Du har svårt att koncentrera dig eller följa med i samtal.
  • Du har svårt att komma ihåg saker.
  • Du känner dig stressad eller hyperaktiv.

Läkemedel som kan påverka körförmågan

Läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga är bland annat sömnmedel, lugnande medel, vissa hostmediciner och flera smärtstillande läkemedel. Exempelvis kan blodtryckssänkande läkemedel ge yrsel, en del läkemedel mot allergi kan ge trötthet och vissa läkemedel som används för behandling av psykisk sjukdom kan ge både trötthet och yrsel. Det finns också vissa ögondroppar som kan påverka synen.

I bipacksedeln i läkemedelsförpackningen finns information om hur läkemedlet fungerar och vilka biverkningar du kan få. För läkemedel där det kan finnas risk för att körförmågan påverkas, finns information under rubriken “Trafikvarning” eller “Körförmåga och användning av maskiner”. Läs alltid bipacksedeln noga.

Drograttfylleri

En del läkemedel är klassade som narkotika. Hit hör bland annat vissa lugnande medel, vissa sömnmedel och en del starka smärtlindrande läkemedel. Alla bilförare som påträffas med narkotiska medel i kroppen kan dömas för drograttfylleri. I trafiken gäller en nollgräns för narkotika i Sverige. För de doser som läkare ordinerat görs undantag från nollgränsen. Men även om du följer läkarens ordination så har du ett eget ansvar att inte köra bil påverkad.

Ansvaret är ditt

Enligt lagen är du själv ansvarig för att avgöra om du klarar av att köra bil. Det är svårt att själv avgöra om du är lämplig som bilförare eller inte. Men du är ändå skyldig att ta reda på hur just det läkemedel du själv tar påverkar dig. Alla har alltid ett eget ansvar när det gäller bilkörning. Kör aldrig bil i ett tillstånd när du själv, någon i omgivningen eller en läkare bedömt att du inte är lämplig som bilförare.

Risken är oftast störst i början av en ny behandling

Risken för att du ska reagera trafikfarligt är oftast störst i början av en ny eller ändrad behandling. Det vill säga innan kroppen hunnit vänja sig vid läkemedlet. Därför ska du vara extra försiktig under de första dagarna eller veckorna av en behandling med ett nytt läkemedel. Var också uppmärksam om du ändrar dosen av ett läkemedel som du tagit förut.

Äldre är mer känsliga

Äldre personer är särskilt känsliga för läkemedel. Detta gäller också biverkningarna av läkemedel, som ofta blir tydligare hos personer som kommit upp i 70-80-årsåldern.

Alkohol

Kör aldrig bil om du druckit alkohol. Även små mängder alkohol kan tillsammans med läkemedel göra att du blir olämplig i trafiken.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel kan påverka din reaktion och körförmåga.

Sömnmedel

Sömnmedel kan finnas kvar i kroppen på morgonen. Om sömnmedlet tas flera kvällar eller nätter i sträck, kan risken för trötthet öka.

Även sjukdomar kan påverka körförmågan

Vissa sjukdomar gör att du blir olämplig som bilförare. Efter en tids behandling med läkemedel kan körförmågan bli bättre, även om läkemedlet till en början kan försämra körförmågan.

Det är viktigt att du diskuterar med din läkare om hur just den sjukdom du har, eller just det läkemedel du själv tar, kan påverka körförmågan. Berätta alltid för läkaren om du tar flera läkemedel samtidigt. Avbryt aldrig en läkemedelsbehandling utan att först ha diskuterat det med din läkare.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden