Tamoxifen

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tamoxifen finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Tamoxifen Mylan
  • Tamoxifen Orifarm
  • Tamoxifen Sandoz.

Vad är tamoxifen?

Tamoxifen används vid bröstcancer.

I vilka former finns tamoxifen?

Tamoxifen finns som tabletter och är receptbelagt.

Så här fungerar tamoxifen

Könshormoner, framförallt det kvinnliga könshormonet östrogen, har betydelse för utvecklingen av vissa typer av bröstcancer. Tamoxifen verkar genom att hindra östrogen från att binda till speciella mottagare, så kallade receptorer, för östrogen i cancercellerna. Då minskar tumörens förmåga att växa. Tamoxifen används därför bara vid bröstcancer som har östrogenreceptorer.

När används tamoxifen?

Vid bröstcancer är det vanligt med operation då hela eller delar av det sjuka bröstet tas bort. Tamoxifen används efter operationen, ibland tillsammans med strålbehandling. Behandlingen gör att risken för återfall minskar betydligt. Det är vanligt att behandling med tamoxifen pågår i fem år.

I vissa fall, till exempel om man inte kan opereras, används tamoxifen som enda behandling, om tumören har östrogenreceptorer. Tamoxifen används också om sjukdomen har spridit sig.

Hur använder du tamoxifen?

Ta läkemedlet vid samma tid varje dag.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Den vanligaste doseringen är 1 eller 2 tabletter en gång per dag.

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg den, och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte två doser samtidigt.

Att tänka på när du använder tamoxifen

Om du under eller efter behandling med tamoxifen får svullnader eller oväntade blödningar från underlivet ska du kontakta läkare. Kontakta också läkare om du får svårare symtom, till exempel andnöd.

Du bör vänta med att bli gravid tills det gått två månader sedan du avslutade behandlingen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte tamoxifen samtidigt med

  • läkemedel mot depression som innehåller duloxetin, fluoxetin eller paroxetin, till exempel Cymbalta, Fontex och Seroxat
  • läkemedel mot epilepsi som innehåller karbamazepin, fenytoin eller fenobarbitatal, till exempel Tegretol och Lehydan
  • läkemedel mot problem i bisköldkörteln som innehåller cinacalcet, till exempel Mimpara
  • läkemedel som innehåller bupropion, till exempel Zyban mot nikotinberoende.
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan
  • läkemedel mot hiv som innehåller efavirenz, till exempel Stocrin
  • växtbaserade medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del får symtom som påminner om klimakteriebesvär, till exempel blodvallningar eller svettningar. Biverkningar kan förekomma även efter klimakteriet. Vissa får ont i nedre delen av magen, som vid mens.

Några kan få till exempel huvudvärk, yrsel, hudutslag, vätskesvullnader eller bli illamående. Det kan göra ont eller bli inflammation i området där tumören sitter.

En sällsynt men farlig biverkan är blodproppar i benen, som i sin tur kan ge proppar i lungan. Symtom på proppbildning är svullnad av ett ben och ibland andfåddhet. Ibland är andfåddheten uttalad men bensvullnaden liten.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden