Skillnader i Bröstcancervården!

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancer. Varje år drabbas 8 400 kvinnor och 1 500 avlider. Det betyder att var nion­ de kvinna i Sverige insjuknar (1) och antalet fall stiger med nästan 2 procent per år. Avgörande för att kvinnor med bröstcan­ cer ska överleva är tidig upptäckt, korrekt diagnos, tidig opera­ tion samt adekvat behandling
» Läs mer