Läkare och forskare uttalar sig om brist på patientsäkerhet

Patientsäkerhet är livsviktigt, det är någonting som alla kan komma överens om. Däremot skiljer sig åsikter vad gäller begreppets praktiska innebörd, alltså, vad är bra patientsäkerhet och hur uppnår vi den? I DN debatt argumenterar 8 forskare och läkare att en mer vetenskapligt grundad kunskap inom området behövs för att kunna nå en högre patientsäkerhet.
» Läs mer