Läkemedel gratis för barn upp till 18 år

Riksdagen har per den 9:e december fattat beslut om att från den 1 januari 2016 så blir läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn upp till 18 år.
Syftet är att ”möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper”.