Nu inte längre att möjligt att köpa Alvedon i vanliga matbutiker.

I en artikel i mittmedia.se kan vi notera att journalisten Stefan Westrin skriver att det inte längre skall vara möjligt att köpa Alvedon i matbutikerna. Detta kommer att gälla från och med månadsskiftet, november 2015, på grund av en ny lag. Redan nu har många butiksägare också slutat fylla på lagret av värktabletter. Maria Bergman på ICA
» Läs mer