Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel

Idag skriver ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademin på DN debatt om att Homeopatiska produkter inte ska kallas läkemedel. Bakgrunden är att Sveriges Riksdag, som beslutar om lagar i Sverige, snart ska fatta beslut om homepatika ska införlivas i den Svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln, tydliggörs ståndpunkten: “Vi avråder bestämt från att dessa pseudovetenskapliga produkter ska få kallas för
» Läs mer