Läkemedelsnotan spås öka till 1,4 biljarder USD år 2020

IMS, sammanställer statistik för läkemedel. Nyligen, har de för Bloomberg presenterat en rapport som beskriver att hälso- och sjukvårdens kostnader stiger i takt med att nya läkemedel introduceras mot mer sällsynta cancerformer och andra sällsynta sjukdomar. Till och med 2020, så förväntas läkemedelskostnaden i världen öka till svindlande 1,4 biljarder dollar.   Lejonparten av den kostnaden,
» Läs mer