Tadalafil

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tadalafil används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet. Tadalafil används också för att lindra urinvägsbesvär vid godartad prostataförstoring. Det används också för att sänka blodtrycket i blodkärlen i lungorna, så kallad pulmonell arteriell hypertoni, PAH.

Tadalafil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Adcirca
 • Cialis
 • Ciastad
 • Tadalafil 1A Farma
 • Tadalafil Accord
 • Tadalafil Actavis
 • Tadalafil Krka
 • Tadalafil Orion
 • Tadalafil Sandoz
 • Tadalafil STADA.

Vad är tadalafil?

Tadalafil används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet. Tadalafil används också för högt blodtryck i blodkärlen i lungorna, så kallad pulmonell arteriell hypertoni, PAH. Läkemedlet kan också användas för att lindra urinvägsbesvär vid godartad prostataförstoring.

Läkemedlet finns i olika former som tabletter i styrkorna 5, 10 och 20 milligram.

Läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas PDE5-hämmare.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar tadalafil

Tadalafil verkar genom att hämma ett särskilt enzym i kroppen som kallas fosfodiesteras typ 5.

Erektil dysfunktion

Tadalafil gör att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod. Du får du ingen effekt av tadalafil utan sexuell stimulering.

Läkemedlet har effekt efter ungefär en halvtimme till en timme. Effekten håller oftast i sig länge nog för att kunna genomföra ett samlag. Möjligheten att få stånd vid sexuell stimulering kvarstår vanligen upp till 36 timmar.

Godartad prostataförstoring

Vid prostataförstoring orsakas besvären av att musklerna i urinblåsan och prostatan är sammandragna. Läkemedlet ökar blodgenomströmmningen och får musklerna att slappna av. Det gör att det går lättare att kissa och att du inte behöver kissa så ofta.

Du kan märka av effekten på urinvägsbesvären efter 1-2 veckors behandling.

Pulmonell arteriell hypertoni

Sjukdomen pulmonell arteriell hypertoni innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, på grund av ökat flödesmotstånd. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Tadalafil sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

Hur tar jag tadalafil?

Svälj tabletterna med lite vatten.
De är känsliga för fukt och ska förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Erektil dyfunktion

En vanlig dos vid erektil dysfunktion är en tablett på 10 milligram cirka en timme före ett samlag. Men tabletten kan tas tidigare, upp till 36 timmar före ett samlag, och du kan ändå få stånd. Dosen kan ibland behöva höjas till 20 milligram. Ta inte mer än en dos under ett dygn. I vissa fall kan andra doser förekomma vilket du kan diskutera i samråd med din läkare. En del personer kan också ta en lägre dos varje dag och får då en förväntad effekt efter cirka tre dagar.

Godartad prostataförstoring

Vid godartad prostataförstoring är dosen 5 milligram en gång om dagen. Läkemedlet ska tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Om du har både prostataförstoring och erektil dysfunktion är dosen 5 milligram en gång om dagen.

Pulmonell arteriell hypertoni

Vid pulmonell arteriell hypertoni är en vanlig dos för vuxna är 2 tabletter på 20 milligram 1 gång per dag.

Att tänka på när du använder tadalafil

Tadalafil får inte kombineras med så kallade nitrater som används för att lindra kärlkramp. Du riskerar då att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen är det farligt att ta nitrater även en tid efter du har använt tadalafil Om du får bröstsmärtor under eller efter ett samlag ska du alltså inte ta nitrater utan omedelbart kontakta läkare.

Det är också mycket farligt att kombinera tadalafil med amylnitrit. Effekten kan bli den samma som för nitrater, det vill säga du kan få ett kärlkrampsanfall eller få en hjärtinfarkt. Amylnitrit är från början ett hjärtläkemedel men används inte längre i Sverige. Det förekommer att amylnitrit används som drog, så kallade poppers.

Använd inte läkemedlet om du har en sjukdom som gör att du bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Kombinera inte tadalafil med:

 • nitrater, till exempel glycerylnitrat
 • hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel som innehåller ritonavir.

Använd inte tadalafil samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, om inte en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

En del personer personer som använder läkemedlet kan få biverkningar som till exempel ryggsmärta, huvudvärk, matsmältningsproblem, yrsel, nästäppa muskelsmärta, hjärklappning eller ansiktsrodnad. 

Graviditet och amning

Hos kvinnor används tadalafil enbart för att sänka blodtrycket i lungorna.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden