Ta hand om dig när du ammar

Det finns råd kring amning för att du ska må så bra som möjligt och orka att amma. Du behöver bland annat vila, äta varierat och dricka tillräckligt. Det finns också råd kring rökning, snusning och alkohol.

Att få barn innebär en stor omställning och kan vara ansträngande. Det är vanligt att känna sig trött och få för lite sömn. Därför är det viktigt att försöka ta hand om dig när du ammar, att till exempel vila när det är möjligt.

Vila, mat och dryck när du ammar

Det är vanligt att barnet vaknar många gånger varje natt. Därför behöver du vila även under dagen. Om du har möjlighet är det bra att försöka följa barnets rytm och vila när barnet sover.

Om ni är två eller flera som tar hand om barnet kanske ni vill hjälpas åt på natten varje gång när barnet vaknar. Men om ni blir uttröttade kan det vara bättre att hitta en annan lösning. Det kan till exempel vara att pappan eller partnern sover ett längre pass på natten, och tar hand om barnet direkt efter amningen vid några andra tillfällen så att du får vila helt mellan några amningar.

Du som ammar behöver extra vätska

Du behöver ungefär en liter extra vätska per dygn när du ammar, eftersom det går åt vätska till bröstmjölken. Drick när du är törstig, så får du i dig tillräckligt. Drick gärna vatten, men hitta något du tycker om som innehåller näring så att du får extra energi.

Undvik läsk, energidrycker och saft, eftersom det varken ger dig eller barnet någon näring utan bara onödiga kalorier.

Du behöver äta lite extra

Det går åt lite extra energi och näringsämnen för att producera bröstmjölk. Därför är det bra att äta allsidigt och varierat. Den extra näring som behövs varje dag motsvaras ungefär av ett glas mjölk, en smörgås med ost och en frukt.

Bra mat när du ammar

Du kan äta det mesta när du ammar, men det finns en del mat du ska undvika. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska du inte äta fisk som kan ha förhöjda halter av kvicksilver, dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om kostråd och vilka fiskar som kan innehålla miljögifter.

Även om du äter som vanligt kan du gå ner i vikt. Det är en naturlig viktnedgång som du inte behöver oroa sig för. Däremot bör du inte banta aktivt under amningsperioden eftersom du har miljögifter lagrade i kroppsfettet och de frigörs vid bantning och kan gå över till bröstmjölken.

Rökning, snusning och alkohol när du ammar

Rökning och snusning påverkar barnet

Genom bröstmjölken påverkas barnet av allt som du äter, dricker eller får i dig på annat sätt, genom till exempel rökning eller snusning. Skadliga ämnen från rökning går över i modersmjölken och påverkar barnet, barnets händer och fötter kan till exempel bli kalla på grund av försämrad blodcirkulation. Barn som har blivit vana vid nikotin kan få ett nikotinberoende och det innebär att de även kan få abstinensbesvär.

Bäst att låta bli allt som innehåller nikotin

Nikotinet i snus och olika typer av nikotinersättningsmedel passerar också över i bröstmjölken och ger ungefär samma höga koncentration i mjölken som rökning. Därför är det bäst för barnet om du kan låta bli både cigarretter, nikotinersättningsmedel och snus under amningsperioden.

Rökiga miljöer är skadligt på många sätt, och därför är det bra att undvika sådana miljöer och att alla som röker låter bli att göra det runt barnet. Det har även visat sig att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet vistas i rökiga miljöer.

Du kan behöva hjälp att dämpa röksuget

Om du har låtit bli att röka under graviditeten är det bra att vara förberedd på att röksuget kan komma tillbaka efter förlossningen. För att klara av att fortsätta vara rökfri kan du behöva rökavvänjningsstöd. De flesta barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler vet vart du kan vända sig. Barn mår bäst av att växa upp i rökfria miljöer. Men om du inte klarar av att sluta är det bra att prata med sjuksköterskan på BVC om hur du kan minimera riskerna för barnet.

Du kan få stöd och råd hos Sluta-Röka-Linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.org. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben. Den går också att ladda ner som app till en smart telefon.

Om du i stället vill träffa någon kan du kontakta en vårdcentral. Det finns många distriktssköterskor som är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Alkohol och amning

Vill du vara helt säker på att barnet inte får i sig alkohol bör du avstå så länge du ammar. Men enligt forskning innebär det inga medicinska risker för barnet att få i sig alkohol om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar. Med det menas ett till två glas vin eller motsvarande en till två gånger i veckan. Den alkoholmängd barnet då kan få i sig med bröstmjölken är så liten att den inte i sig kan påverka barnet.

Men det är inte bra att den som har hand om ett barn har druckit alkohol. Råden om att inte dricka alkohol gäller för alla vuxna som har ansvar för ett litet barn, och har egentligen inte med själva amningen eller bröstmjölken i sig att göra. Det handlar om att när du dricker alkohol får du bland annat sämre tålamod och du reagerar sämre på barnets signaler. Du ska inte sova med barnet i samma säng när du har druckit alkohol, eftersom du kan lägga dig på barnet.

Läs mer på Livsmedelsverket om alkohol och amning.

Mer information om alkohol och föräldraskap finns i Folkhälsomyndighetens informationsmaterial “Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig!”.

Om du blir sjuk och behöver ta mediciner

Det går bra att fortsätta amma om du blir tillfällig sjuk, till exempel förkyld, magsjuk eller får feber. Men det är då viktigt att tänka på hygienen, till exempel att tvätta händerna med tvål innan du tar i barnet så att du inte smittar barnet. Om du får feber är det viktigt att dricka mycket vatten.

Läkemedel och amning

Om du behöver använda läkemedel när du ammar ska du alltid tala om för läkaren att du ammar. En del läkemedel kan vara skadliga för barnet.

Här kan du läsa mer om du blir sjuk och behöver sluta amma hastigt.

Om du har mycket ont kan du tillfälligt ta receptfria smärtstillande läkemedel. Du kan ta mediciner som innehåller ibuprofen, till exempel Ibumetin och Ipren, eller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil. Alla smärtstillande medel går över i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barnet.

Läs mer om läkemedel och amning på Janusinfo. Där kan du skriva in ett läkemedel och få information om det är lämpligt att använda när du ammar.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden