Spiriva och Spiriva Respimat

Läkemedelsinformation

Spiriva och Spiriva Respimat är ett läkemedel som du andas in för att vidga luftrören vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Spiriva Respimat används även för att vidga luftören vid astma. Läkemedlet är ett så kallat antikolinergt medel och innehåller det verksamma ämnet tiotropiumbromid.

Spiriva och Spiriva Respimat används regelbundet för att underlätta andningen, och inte för att häva akuta attacker av andnöd.

Recept och högkostnadsskydd

Spiriva finns som inhalationspulver. Spiriva Respimat finns som lösning för nebulisator Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in läkemedlet genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning.

Vid båda tillstånden är de nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig ibland för aktiva. Läkemedlet dämpar dessa nervsignaler och luftrören vidgas.

Spiriva och Spiriva Respimat börjar verka inom en halvtimme och effekten varar i ungefär ett dygn.

Hur använder jag läkemedlet?

Spiriva

Du andas in läkemedlet vilket innebär att du andas in det genom munnen. När du andas in pulvret genom en speciell inhalator följer det med inandningsluften ner i luftrören där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Spiriva Respimat

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören där det verkar. 

Om du använder Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du använda den tillsammans med inhalerat kortison i kombination med ett långverkande luftrörsvidgande läkemedel.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln står också hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Spiriva

En vanlig dosering för vuxna är du att inhalerar innehållet i 1 pulverkapsel 1 gång per dygn vid samma tidpunkt.

Effekten varar upp till 24 timmar.

Spiriva Respimat 

En vanlig dosering för vuxna och bar över 6 år är 2 doser 1 gång per dygn vid samma tidpunkt.

Effekten varar upp till 24 timmar.

Viktigt

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du av misstag fått läkemedlet i ögonen bör du skölja med vatten eftersom du annars kan riskera att få ögonbesvär. Får du det bör du kontakta ögonläkare.

Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet om du har trångvinkelglaukom, en form av grön starr, prostatabesvär eller dåligt fungerande njurar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte tiotropiumbromid tillsammans med ipratropium utan att först ha talat med din läkare. Ipratropium finns i till exempel Combivent och Atrovent.  Läkemedlen liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller tiotropiumbromid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket av det verksamma ämnet.

Läkemedel som innehåller tiotropiumbromid är Braltus.

Andra läkemedel som innehåller tiotropiumbromid och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller tiotropiumbromid tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller  tiotropiumbromid i kombination med ett annat luftrörsvidgande ämne, olodaterol är Spiolto Respimat.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden