Sinemet och Sinemet Depot

Läkemedelsinformation

Sinemet är ett läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Läkemedlet tillhör läkemedelgruppen dopaminerga medel. Det verksamma ämnet är levodopa. Läkemedlet innehåller även ämnet karbidopa, som minskar biverkningar och gör att hjärnan lättare kan tillgodogöra sig levodopa.

Recept och högkostnadsskydd

Sinemet finns som vanliga tabletter, som innehåller olika mängd karbidopa och levodopa. Tabletterna finns i styrkorna 12,5/50 och 25/100 milligram karbidopa respektive levodopa. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Om du har Parkinsons sjukdom har du brist på signalsubstansen dopamin, som behövs för att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Det leder bland annat till att rörelserna blir långsamma och skakiga.

För att motverka bristen på dopamin i hjärnan går det att tillföra dopamin utifrån. Men eftersom dopamin inte kan passera från kroppens blodomlopp in i hjärnan, får du i stället levodopa som passerar in till hjärnan och omvandlas till dopamin där. Karbidopa motverkar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen och gör att mer levodopa kan passera in i hjärnan. Samtidigt minskar risken för biverkningar av dopamin ute i kroppen.

Läkemedlet minskar besvär som till exempel skakningar, muskelstelhet, sväljsvårigheter, långsamma rörelser och svårigheter att påbörja rörelser.

Hur tar du läkemedlet?

Sinemet tabletter kan sväljas hela med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Det är vanligt att börja ta en låg dos som sedan höjs gradvis tills du når bästa möjliga effekt. Det är vanligt att börja med en tablett i styrkan 25/100 tre gånger om dygnet. Dosen kan vid behov ökas varje eller varannan dag upp till högst 8 tabletter per dygn.

När du har behandlats med läkemedlet i flera år är det vanligt att en dos inte verkar tillräckligt bra fram till nästa gång du ska ta läkemedlet. Det innebär att du måste ta läkemedlet många gånger varje dygn.

Om du har glömt en dos tar du den så snart du kommer ihåg det. Men om det snart är dags för nästa dos hoppar du över den glömda dosen och fortsätter som vanligt.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har vissa hormonrubbningar som inte behandlas, som till exempel binjuremärgstumörer, hypertyreos som är ökad sköldkörtelfunktion eller Cushings syndrom som innebär att kroppen producerar för mycket binjurebarkshormoner.

Använd inte läkemedlet om du har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom. Detsamma gäller om du har svåra sjukdomar i hjärtat, levern eller njurarna.

Läkemedlet bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur barn påverkas.

Det är viktigt att du inte slutar med läkemedlet utan att ha rådgjort med din läkare. Om du slutar tvärt kan det leda till att du får höjt eller sänkt blodtryck, feber, påverkat medvetande eller muskelsvaghet som kan vara livshotande.

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket tröttare av läkemedlet ska du kontakta läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvik att ta Sinemet tillsammans med

 • läkemedel som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan
 • läkemedel mot psykiska sjukdomar som innehåller till exempel levomepromazin, proklorperazin, haloperidol, flupentixol, perfenazin, klorprotixen eller zuklopentixol. Exempel på sådana läkemedel är Nozinan, Proklorperazin APL, Haldol, Fluanxol, Trilafon dekanoat, Truxal eller Cisordinol
 • läkemedel som innehåller alimemazin, till exempel Theralen, som är lugnande och motverkar illamående och allergi
 • läkemedel mot tuberkulos som innehåller isoniazid, till exempel Rimactazid.

Ta inte Sinemet vid samma tidpunkt som du tar läkemedel som innehåller järn. Det verksamma ämnet i Sinemet binds till järn. Det gör att upptaget av Sinemet i kroppen minskar och att läkmedlet verkar sämre. Om du måste ta läkemedel som innehåller järn bör du ta det minst två timmar före eller efter Sinemet.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan till exempel må illa, tappa aptiten eller känna en bitter smak i munnen. Några kan få störd hjärtrytm, sömnsvårigheter, ofrivilliga rörelser eller yrsel om man reser sig hastigt. En del kan få psykiska besvär som till exempel depression, förvirring eller hallucinationer.

Om du får biverkningar som är mycket besvärliga eller långvariga bör du kontakta läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kan du behöva pröva ett annat läkemedel.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller levodopa

Det finns andra läkemedel som innehåller levodopa. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller levodopa är

 • Dazonay
 • Duodopa
 • Flexilev
 • Levocar
 • Levodopa/Carbidopa Accord
 • Levodopa/Benserazid rathiopharm
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion
 • Madopark, Madopark Depot och Madopark Quick
 • Pentiro
 • Sastravi
 • Stalevo.

 

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden