Simvastatin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet simvastatin används vid höga blodfetter. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

Simvastatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

 • Simidon
 • Simvastatin Bluefish
 • Simvastatin Brown
 • Simvastatin Krka
 • Simvastatin Orion
 • Simvastatin Ranbaxy
 • Simvastatin Stada
 • Simvastatin Teva
 • Zocord.

Vad är simvastatin?

Simvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Du får läkemedlet när det inte har räckt med att förändra din livsstil för att minska mängden skadliga blodfetter. Du kan också få simvastatin om du har en ökad risk för hjärtsjukdom även om halten av skadliga blodfetter inte är förhöjd.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedel som innehåller simvastatin finns som tabletter i styrkorna 10, 20, 40 och 80 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar simvastatin

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna lagras i blodkärlens väggar så att blodkärlen blir stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras med blodprov är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Simvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna kommer efter ungefär fyra veckor. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Hur använder jag simvastatin?

Kolesterol bildas i levern, framför allt på natten. Därför är det vanligt att ta hela dosen på kvällen.

Du kan ta simvastatin med eller utan mat.

Fortsätt att följa de kostråd du har fått och ät mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när du tar simvastatin.

Du bör undvika att dricka grapefruktjuice samtidigt som du tar simvastatin. Grapefruktjuice kan öka mängden av det verksamma ämnet i blodet, vilket i sin tur kan öka risken för biverkningar.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig i början av behandlingen är 10-20 milligram om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ofta behöva höjas till 40 milligram om dagen, men bara sällan till 80 milligram om dagen.

Glömd dos

Om du har glömt att ta en dos ska du ta läkemedlet som vanligt nästa gång det är dags. Du ska inte ta någon extra dos.

Att tänka på när du använder simvastatin

Du ska inte använda simvastatin om du har en leversjukdom, muskelsjukdom eller dricker mycket alkohol.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att kontakta din läkare. Om du slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvik att ta följande läkemedel när du använder simvastatin:

 • Läkemedel mot svampinfektioner som innehåller till exempel itrakonazol eller ketokonazol.
 • Vissa antibiotika som innehåller till exempel erytromycin, klaritromycin eller telitromycin.
 • Vissa läkemedel mot hiv eller hepatit C.
 • Medel som innehåller johannesört.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka. Det gäller framförallt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid.

Ta simvastatin två timmar före eller fyra timmar efter blodfettsänkande läkemedel som tillhör gruppen resiner. Exempel på resiner är Lestid och Questran.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av simvastatin, men en biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Kontakta din läkare om du får svår muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid eller ammar. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet. Det är inte heller klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller simvastatin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller simvastatin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden