Sildenafil

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet sildenafil används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet. Sildenafil används också för att sänka blodtrycket i blodkärlen i lungorna, så kallad pulmonell arteriell hypertoni, PAH.

Sildenafil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Balcoga
 • Granpidam
 • Idilico
 • Mysildecard
 • Orisild
 • Revastad
 • Revatio
 • Sildenafil 1A Farma
 • Sildenafil Accord
 • Sildenafil Actavis
 • Sildenafil Navamedic
 • Sildenafil Orion
 • Sildenafil Pfizer
 • Sildenafil STADA
 • Sildenafil Teva
 • Sildenafil Teva Pharma
 • Viagra.

Vad är sildenafil?

Sildenafil används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet. Sildenafil används också för högt blodtryck i blodkärlen i lungorna, så kallad pulmonell arteriell hypertoni, PAH.

Läkemedlet finns i olika former:

 • som tabletter i styrkorna 20, 25, 50 och 100 milligram.
 • i flytande form, så kallad suspension som du sväljer.

Sildenafil finns också som injektionsvätska, som du kan få på sjukhus.

Läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas PDE5-hämmare.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar sildenafil

Sildenafil verkar genom att hämma ett särskilt enzym i kroppen som kallas fosfodiesteras typ 5.

Erektil dysfunktion

Sildenafil gör att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod. Du får ingen effekt av sildenafil utan sexuell stimulering.

Pulmonell arteriell hypertoni

Sjukdomen pulmonell arteriell hypertoni innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, på grund av ökat flödesmotstånd. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Sildenafil sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

Hur tar jag sildenafil?

Sildenafil kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan du får effekt.

Drick inte stora mängder alkohol innan du tar läkemedlet. Alkohol kan tillfälligt minska förmågan att få erektion.

Tabletter

Svälj tabletterna med lite vatten.

Suspension

Skaka flaskan i minst tio sekunder innan du tar en dos. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Flaskan bör förvaras i kylskåp och är då hållbar i 30 dagar. Om du förvarar flaskan i rumstemperatur håller den sig i fem dagar.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Tabletter

Erektil dysfunktion:
En vanlig dos för vuxna är 1 tablett på 50 milligram cirka en timme före ett samlag. Diskutera med din läkare om effekten blir för svag. Dosen kan behöva höjas till 100 milligram. Ta inte ta mer än en dos under ett dygn.

Pulmonell arteriell hypertoni.
En vanlig dos för vuxna är 1 tablett på 20 milligram tre gånger dagligen. För behandling av barn och ungdomar från 1 till 17 år är doseringen olika från person till person.

Suspension

Pumonell arteriell hypertoni:
En vanlig dos för vuxna är 20 milligram vilket innebär 2 milliliter tre gånger dagligen. Dosen till barn beror på barnets vikt.

Att tänka på när du använder sildenafil

Sildenafil får inte kombineras med så kallade nitrater som används för att lindra kärlkramp. Du riskerar då att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen är det farligt att ta nitrater även en tid efter att du har använt sildenafil. Kontakta omedelbart en läkare om du får bröstsmärtor under eller efter ett samlag ska du alltså inte ta nitrater.

Det är också mycket farligt att kombinera sildenafil med amylnitrit. Effekten kan bli den samma som för nitrater, det vill säga att du kan få ett kärlkrampsanfall eller få en hjärtinfarkt. Amylnitrit är från början ett hjärtläkemedel men används inte längre i Sverige. Det förekommer att amylnitrit används som drog, så kallade poppers.

Använd inte läkemedlet vid vissa sjukdomar som gör att du bör undvika sexuell aktivitet, till exempel om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder läkemedlet. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Effekten blir då kraftigare och risken för biverkningar ökar.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Kombinera inte sildenafil med följande läkemedel:

 • nitrater, till exempel glycerylnitrat
 • hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel som innehåller ritonavirmedel som innehåller johannesört.

Använd inte sildenfil samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, utan att en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, yrsel eller nästäppa. Andra biverkningar som förekommer är att synen påverkas genom att färgseendet förändras eller får dimsyn. En del personer blir mer ljuskänsliga. 

Graviditet och amning

Bland kvinnor används sildenafil enbart för att sänka blodtrycket i lungorna.  

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden