Salmeterol och flutikason i kombination

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnena salmeterol och flutikason finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Aerivio Spiromax
 • Airflusal Forspiro
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla
 • Salmex
 • Seretide Diskus
 • Seretide Diskus mite
 • Seretide Diskus forte
 • Seretide Evohaler
 • Seretide Evohaler mite
 • Seretide Evohaler forte.

Vad är salmeterol och flutikason?

Salmeterol och flutikason används regelbundet vid astma och ibland vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Salmeterol vidgar luftören och är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel. Flutikason motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Det tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider som oftast bara kallas för steroider eller kortisonläkemedel.

I vilka former finns salmeterol och flutikason?

Salmeterol och flutikason finns som

 • inhalationspulver
 • inhalationssprej

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar salmeterol och flutikason

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Salmeterol verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas. Effekten kommer inom 10-20 minuter. Full effekt får du efter 2-3 timmar och den varar i 12 timmar.

När du har KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma då du får anfall av andnöd. Vid KOL blir du andfådd, du kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när du andas.

Flutikason motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Genom att minska inflammationen kan du förebygga astmaattacker och lindra besvären vid KOL. Kortison botar inte astma eller KOL, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar ner sig när det gäller astma ofta avsevärt. Full effekt av flutikason får du efter allt ifrån några dagars till flera veckors behandling.

Kortison som du andas in har inte någon snabb effekt utan ska tas varje dag vid astma under en längre period för att ge effekt. Många med astma kan då leva i stort sett som vanligt. Läkemedlet är inte lika effektiv vid KOL som vid astma och rekommenderas bara för dagligt bruk om du har tydliga besvär.

Hur använder jag salmeterol och flutikason?

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Det finns en viss risk att få svampinfektion i munnen. Skölj därför munnen när du har tagit läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering är 1 inhalation 2 gånger om dagen.

Att tänka på när du använder salmeterol och flutikason

Det är viktigt att du använder läkemedlet regelbundet för att det ska ge så bra effekt som möjligt. Även om du efter en tids medicinering känner dig bättre eller bra ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren. Du kan annars få mer besvär av sjukdomen.

I början av behandlingen kan du få hjärtklappning och darrningar. Det är ofarligt och övergående.

Om du får en akut, svår astmaattack ska du använda ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Då kan du behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Rådgör med läkare om du behöver ta vissa läkemedel mot svampinfektion eller  blodtrycksläkemedel, så kallade betablockerare, samtidigt med salmeterol eller flutikason.

Biverkningar

Många kan få hjärtklappning och darrningar, speciellt i början av behandlingen. Du kan också få muskelkramp och huvudvärk. De här biverkningarna brukar försvinna när du har tagit läkemedlet en tid.

En del kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen. Andra kan få svampinfektion i munnen eller svalget, men du kan undvika detta om du sköljer munnen med vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller salmeterol eller flutikason var för sig. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden