Salbutamol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet salbutamol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Airomir och Airomir Autohaler
 • Airsalb
 • Buventol Easyhaler
 • Salbutamol Arrow
 • Ventoline
 • Ventilastin Novolizer
 • Ventoline
 • Ventoline Diskus
 • Ventoline Evohaler.

Vad är salbutamol?

Salbutamol används för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Salbutamol tillhör läkemedelsgruppen beta-2-stimulerande läkemedel.

I vilka former finns salbutamol?

Salbutamol finns

 • som inhalationssprej
 • som inhalationspulver
 • som lösning för nebulisator
 • i flytande form
 • som tabletter.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar salbutamol

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Salbutamol verkar främst i luftrören genom genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning. Läkemedlet kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Sprej, lösning för nebulisator och inhalationspulver

Läkemedlet används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär.
Salbutamol för inhalation börjar verka inom några minuter och effekten varar i regel minst 4 timmar.

Tabletter och flytande form

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme till en timme och ska därför inte tas vid akut astma. Effekten varar i ungefär fyra till sex timmar.

Hur använder jag salbutamol?

Sprej som du andas in

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Skaka flaskan innan du andas in läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången du använder sprejen ska du spreja i luften en gång för att kontrollera att sprejmekanismen fungerar.

Om du har svårt att andas in läkemedlet kan du använda en andningsbehållare som du sprejar ditt läkemedel i. Sedan andas du in läkemedlet i lugn och ro genom munstycket. För riktigt små barn finns en mask till andningsbehållaren som gör det lättare att ge läkemedlet.

Om du använder Airomir Autohaler behöver du bara tänka på att andas in djupt och långsamt genom munstycket för att få i dig rätt dos. Airomir Autohaler används därför när du har svårt att trycka på sprejflaskan samtidigt som du andas in, vilket du ska göra när du använder annan salbutamol i sprejform.

Airomir Autohaler kan användas av barn från 4 år och barn under 12 år kan använda Airomir tillsammans med en andningsbehållare.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

Pulver som du andas in

Läkemedlet används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär.

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

En dosräknare anger hur många doser som finns kvar.

Lösning för nebulisator

Läkemedlet används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär och finns i endosbehållare och i flaska.

Läkemedlet i flaska kan spädas med koksaltlösning innan du använder den. Endosbehållarna är färdiga att användas utan spädning.

Du andas in läkemedlet med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att du följer bruksanvisningen för hur du ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

När du andas in läkemedlet är det viktigt att du andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, står hur du ska förvara läkemedlet.

Flytande form

Läkemedlet hjälper inte vid akuta astmabesvär.
Salbutamol i flytande form ska förvaras i rumstemperatur.

Tabletter

Läkemedlet hjälper inte vid akuta astmabesvär.
Svälj tabletterna med vätska.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen varierar från person till person.

Sprej som du andas in

En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1-2 inhalationer vid behov.
För barn under 12 år är en vanlig dosering 1 inhalation vid behov.

Pulver som du andas in

En vanlig dosering för vuxna och barn över tolv år är 1-2 inhalationer vid behov.
För barn under 12 år är en vanlig dosering 1 dos vid behov.

Lösning för nebulisator

En vanlig dosering är en dos för inandning 2-4 gånger om dagen

Flytande form

En vanlig dosering för vuxna är 10 milliliter 3-4 gånger dagligen.
En vanlig dosering för barn i åldern 2-6 år är 2,5-5 milliliter 3-4 gånger per dygn.
Barn i åldern 6-12 år kan få 5 milliliter 3-4 gånger per dygn.
Barn över 12 år kan få 5-10 milliliter 3-4 gånger per dygn.

Läs om att ge läkemedel till barn.

Tabletter

En vanlig dosering för barn från 6 år och vuxna är 1 tablett 3-4 gånger dagligen.

Att tänka på när du använder salbutamol

Om du har astma och regelbundet behöver ta flera doser per dygn bör du kontakta läkare. Du kan då behöva annan behandling.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få biverkningar som darrningar eller hjärtklappning, särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när man tagit läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller salbutamol och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller salbutamol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden