Rosuvastatin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet rosuvastatin används vid höga blodfetter. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

Rosuvastatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

  • Crestor
  • Rosuvastatin Accord
  • Rosuvastatin Glenmark
  • Rosuvastatin Krka
  • Rosuvastatin Medical Valley
  • Rosuvastatin Orion
  • Rosuvastatin Sandoz
  • Rosuvastatin Stada
  • Rosuvastatin Teva.

Vad är rosuvastatin?

Rosuvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Du får läkemedlet när det inte har räckt med att förändra din livsstil för att minska mängden skadliga blodfetter.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedel som innehåller rosuvastatin finns som tabletter i styrkorna 5, 10, 20 och 40 mg. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar rosuvastatin

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Rosuvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna kommer efter ungefär fyra veckor. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Hur använder jag rosuvastatin?

Du kan ta rosuvastatin när som helst under dagen, med eller utan mat. Svälj tabletten hel med vatten.

Fortsätt att följa de kostråd du har fått och ät mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när du tar rosuvastatin.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig i början av behandlingen är 5-10 milligram en om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ibland behöva höjas till 20 milligram, men bara sällan till 40 milligram om dagen.

Vanlig startdos till barn mellan 10 och 17 år är 5 milligram som tas om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis. Barn ska inte ta mer än 20 milligram om dagen.

Glömd dos

Om du har glömt att ta en dos ska du ta läkemedlet som vanligt nästa gång det är dags. Du ska inte ta någon extra dos.

Att tänka på när du använder rosuvastatin

Du ska inte använda rosuvastatin om du har en leversjukdom eller om dina njurar fungerar mycket dåligt.

Dun ska inte ta den högsta dosen, 40 milligram, om du har måttligt försämrad njurfunktion, problem med sköldkörteln eller om du regelbundet dricker mycket alkohol. Du ska inte heller ta den högsta dosen om du har haft en muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller om du tidigare har haft besvär från musklerna när du har använt andra blodfettsänkande läkemedel.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att kontakta din läkare. Om du slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar vid samma tillfälle som rosuvastatin. Exempel är läkemedel som innehåller aluminium, magnesium eller sukralfat, till exempel Novalucol och Andapsin. Däremot kan de tas med två timmars mellanrum.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka. Det gäller framförallt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid.

Biverkningar

En del kan få till exempel huvudvärk, kraftlöshet eller yrsel. Vissa kan må illa, få ont i magen eller förstoppning.

En annan biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Kontakta din läkare om du får svår muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid eller ammar. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet. Det är inte heller klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden