Rizatriptan

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet rizatriptan används mot migränanfall.

Rizatriptan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Maxalt och Maxalt Rapitab
  • Rizasmelt
  • Rizatriptan Aurobindo
  • Rizatriptan Glenmark
  • Rizatriptan Mylan
  • Rizatriptan Orifarm
  • Rizatriptan Sandoz
  • Rizatriptan Stada.

Vad är rizatriptan?

Rizatriptan är ett läkemedel som används mot migränanfall och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Rizatriptan finns som:

  • vanliga tabletter i styrkorna 5 och 10 milligram
  • tabletter som ska smälta i munnen, så kallade munsönderfallande eller frystorkade tabletter, i styrkorna 5 och 10 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Orsaken till migrän är inte helt känd. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Hur tar jag rizatriptan?

Du kan ta läkemedlet när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta det så tidigt som möjligt.

Du som har migrän med aura får till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Ta inte läkemedlet under den tid du har aura.

Använd inte läkemedlet för att förhindra migrän.

Även om läkemedlet inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan du ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Tabletter

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Munsönderfallande och frystorkade tabletter

Frystorkade och munsönderfallande tabletter lägger du på tungan. Du ska inte ha mat i munnen. Tabletterna börjar lösa upp sig efter några sekunder. Du kan svälja ner tabletterna med eller utan vatten.

De frystorkade och munsönderfallande tabletterna kan vara bra att använda om du till exempel saknar vätska att svälja ner tabletterna med, eller om du mår illa och kräks av att dricka i samband med migränanfallet. Dessa tabletter börjar inte verka snabbare än de vanliga tabletterna.

Tabletterna går lätt sönder. Du ska därför inte trycka tabletten genom folien utan trycka upp den enligt anvisningen i informationsbladet som medföljer förpackningen.

Förvara de frystorkade och munsönderfallande tabletterna i aluminiumpåsen tills du ska ta läkemedlet. Var torr om händerna när du öppnar förpackningen eftersom tabletterna är fuktkänsliga.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna är 10 milligram. En del personer bör ta en lägre dos, 5 milligram, till exempel om du behandlas med läkemedel som innehåller propranolol.

Tabletterna bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år. Det tar ungefär en halvtimme innan tabletterna börjar verka. Det kan ta längre tid om du tar tabletten precis efter att du har ätit.

Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men det måste gå minst två timmar mellan doserna.

Att tänka på när du använder rizatriptan

Du som har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska inte ta läkemedlet utan att först prata med en läkare.

Använd inte läkemedlet om du har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, högt blodtryck eller stroke. Använd inte läkemedlet om du har svår leversjukdom. Fråga din läkare om du känner dig osäker.

Läkemedlet kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om du använder läkemedlet för ofta finns det risk för att du får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Du ska då kontakta en läkare. 

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta andra triptaner samtidigt med rizariptan under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.

Rizatriptan ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller dihydroergotamin, till exempel Orstanorm. Om du har tagit Orstanorm ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta rizatriptan. Om du har tagit rizatriptan ska det gå minst sex timmar innan du kan ta Orstanorm.

Använd inte rizatriptan samtidigt med läkemedel som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix, som bland annat används vid depression. Detta gäller även upp till två veckor efter avslutad behandling med moklobemid.

Använd inte rizatriptan tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Använd inte läkemedlet om du är överkänslig mot en sorts antibiotika som kallas sulfa.

Biverkningar

Du kan må illa och kräkas av både läkemedlet och migränanfallet. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli darriga, få ont i huvudet eller problem med andningen, trötta, kraftlösa eller yra.

Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen. Vissa kan få hjärtklappning, ont i magen eller få diarré.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

För att inte riskera att barnet påverkas ska du avstå från att amma under minst 24 timmar efter att du har tagit läkemedlet. 

 

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden