Ranitidin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ranitidin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är 

  • Inside Brus
  • Rani-Q
  • Ranitidin Apofri
  • Ranitidin Mylan
  • Ranitidin Sandoz
  • Stomacid
  • Zantac och Zantac Brus.

Vad är ranitidin?

Ranitidin är ett läkemedel som minskar produktionen av magsyra.

Ranitidin kan användas vid halsbränna och sura uppstötningar. Du kan även få läkemedlet för att behandla till exempel inflammation i matstrupen och för att läka eller förebygga sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Ranitidin tillhör en grupp läkemedel som kallas för histamin-2-receptorblockerare.

I vilka former finns ranitidin?

Ranitidin finns som brustabletter i styrkan 150 milligram, som tabletter i styrkorna 150 milligram och 300 milligram och i flytande form i styrkan 15 milligram per milliliter.

Mindre förpackningar i styrkan 150 milligram kan köpas receptfritt mot halsbränna och sura uppstötningar. De övriga är receptbelagda.

Så här fungerar läkemedlet

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att du får upp magsaft i matstrupen. Du kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller sveda i matstrupen. Syran kan också orsaka inflammation i matstrupen. I magsäcken kan magsår uppkomma och magsår som redan finns kan få svårt att läka.

Produktionen av saltsyra styrs bland annat via ämnet histamin. I magens slemhinnor finns mottagare för detta ämne, så kallade histaminreceptorer. Ranitidin blockerar dessa mottagare och minskar på så sätt produktionen av saltsyra i magsäcken. Det lindrar smärtan och påskyndar läkningen av magsår eller inflammation i matstrupen.

Symtom som halsbränna och sura uppstötningar lindras efter ungefär en halvtimme. Effekten håller i sig cirka 12 timmar.

Hur tar jag ranitidin?

Svälj tabletterna tillsammans med vatten.

Lös brustabletterna i ett halvt till ett glas vatten innan du tar dem. Brustabletter är fuktkänsliga och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Var försiktig med alkohol när du tar ranitidin eftersom effekterna av alkohol kan öka.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Mot halsbränna och sura uppstötningar tar du vid behov en brustablett eller tablett i styrkan 150 milligram eller 10 milliliter av det flytande läkemedlet en eller två gånger om dagen. Om du inte blivit bra efter två veckors medicinering, bör du kontakta en läkare för att få undersökt om det finns andra orsaker till besvären.

För att behandla till exempel magsår eller inflammation i matstrupen är en vanlig dos 300 milligram som tabletter eller 20 milliliter av det flytande läkemedlet varje dag i flera veckor.

Om du tar läkemedlet en gång om dagen under längre tid bör du ta dosen på kvällen, eftersom syraproduktionen är högre på natten än på dagen. Om du har tillfälliga besvär tar du läkemedlet i samband med besvären.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta det, går det bra att ta dosen senare under dagen. Har du helt glömt att ta läkemedlet en dag fortsätter du som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder ranitidin

Om du behandlas mot magsår eller inflammation i matstrupen är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

Använd inte läkemedlet om du har akut porfyri.

Tio milliliter av det flytande läkemedlet innehåller alkohol motsvarande ungefär tio milliliter vin.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte ranitidin om du behandlas med vissa läkemedel mot HIV, till exempel Telzir och Isentress, eller vissa cancermediciner, till exempel Alkeran, Iressa och Sprycel.

Om du använder så kallade antacida, till exempel Novalucol, mot halsbränna och sura uppstötningar ska du ta ranitidin cirka två timmar före dessa läkemedel. Effekten av ranitidin kan försämras om läkemedlen tas vid samma tidpunkt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av ranitidin.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Undvik läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden