Ramipril

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ramipril används vid högt blodtryck, vid hjärtsvikt och för att hjärtat ska arbeta bättre efter hjärtinfarkt. De kan även användas som blodtrycksläkemedel vid tecken på njursjukdom orsakad av diabetes.

Ramipril finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Ramipril Aurobindo
  • Ramipril HEXAL
  • Ramipril Krka
  • Ramipril STADA
  • Ramipril Teva
  • Triatec.

Vad är ramipril?

Ramipril används vid högt blodtryck, vid hjärtsvikt och för att hjärtat ska arbeta bättre efter hjärtinfarkt. Ramipril kan även användas som blodtrycksläkemedel vid tecken på njursjukdom orsakad av diabetes.

Ramipril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare.

I vilka former finns ramipril?

Ramipril finns som tabletter i styrkorna 1,25 milligram, 2,5 milligram, 5 milligram och 10 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Blodgenomströmningen av njurarna försämras när blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt. För att njurarna inte ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade blodgenomströmningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Njurfunktionen förbättras, men istället får hjärtat arbeta mer, vilket i längden kan leda till att hjärtat pumpar sämre.

Angiotensin-2 bildas i kroppen med hjälp av ett så kallat enzym, angiotensin converting enzyme, ACE. Läkemedel som hämmar detta enzym kallas ACE-hämmare, och de minskar halten av angiotensin-2. Det leder till att blodkärlen vidgar sig. Då sänks blodtrycket och hjärtat avlastas. Efter några månaders behandling leder det också till att hjärtat får tillbaka en del förlorad pumpförmåga.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet, ofta efter någon timme, och den varar under minst ett dygn. Den maximala effekten på blodtryckssänkningen uppträder relativt långsamt och uppnås först efter flera veckor, ibland månader.

Hur tar jag ramipril?

Svälj tabletten med lite vatten. Tugga inte eller krossa tabletterna eftersom läkemedlet smakar illa.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Det är vanligt att börja med en låg dos som ökas stegvis tills effekten är lagom.

Vid högt blodtryck är en vanlig startdos 2,5 milligram en gång om dagen, och en vanlig underhållsdos är 5 milligram en gång om dagen.

Vid hjärtsvikt är en vanlig startdos 1,25 milligram två gånger om dagen och en vanlig underhållsdos 5 milligram två om dagen.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du tar ramipril

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du får behandling. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Berätta för din läkare om du tidigare har reagerat mot blodtrycksläkemedel, till exempel med svullna armar, svullna ben, svullet ansikte eller svullen tunga, så kallat angioödem. Detsamma gäller om du har reagerat på något av dessa sätt tidigare eller om du vet att du har ärftligt angioödem.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få torrhosta. Ofta kommer torrhostan efter en tids behandling. Hostan försvinner när behandlingen avslutas. Kontakta din läkare om hostan är besvärande.

En del personer kan få till exempel yrsel, huvudvärk, trötthet, dimsyn eller hudutslag. Andra kan må illa, få diarré eller ont i magen.

Läkemedlet ökar risken för yrsel på grund av blodtrycksfall när du reser dig hastigt. Risken är störst i början av behandlingen. Kontakta din läkare om du får huvudvärk som inte går över inom någon vecka.

En ovanlig biverkning är så kallat angioödem. Angioödem innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Magont i samband med användning av ACE-hämmare kan bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor.

Kontakta genast läkare om du får nässelutslag, magont eller samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter. Ta då inte fler doser.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller ramipril och annat verksamt ämne

Det finns kombinationsläkemedel som innehåller ramipril tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

 

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden