Pylorusstenos – förträngning av nedre magmunnen

Allmänt

Pylorusstenos är ett tillstånd som barn under ett år kan ha. Förbindelsen mellan magsäcken och tarmen fungerar inte som den ska utan maten hindras från att komma ner i tarmen. 

Orsaken är att muskeln mellan magsäck och tunntarm är förtjockad och hindrar att maten kommer ner till tunntarmen. När magsäcken försöker tömma sig rinner i stället maten bakåt och barnet kräks.

Det börjar med att barnet kräks oftare och från början i små mängder. Allt eftersom dagarna går ökar kräkningarna både i mängd och i kraft för att till slut spruta ur munnen och hamna en bit bort från barnet. 

Tillståndet brukar oftast märkas under den första månaden och alltid innan barnet är tre månader gammalt. Det är viktigt med behandling så tidigt som möjligt eftersom barnet inte får i sig tillräckligt med näring. Om barnet slutar att gå upp i vikt och får brist på vätska kan det få allvarliga följder.

Ungefär ett av femhundra barn har pylorusstenos, de flesta är pojkar. Tillståndet har minskat kraftigt samtidigt som rekommendationen att barn under ett år ska sova på rygg infördes. Men om detta har ett klart orsakssamband är inte klarlagt. 

Symtom

De tydligaste symtomen hos barn som har pylorusstenos är de sprutande kräkningarna och att barnet inte går upp i vikt som hen ska. När barnet har ätit kan man ofta se att barnets mage rör sig. Det är sammandragningar som uppstår när magsäcken försöker föra maten vidare ner i tarmen.

Behandling

Läkaren undersöker barnet och diagnosen bekräftas vanligen med en ultraljudsundersökning eller röntgen samt blodprover. 

Har barnet pylorusstenos måste hen sövas och opereras. Om barnet har kräkts mycket kan hen ibland behöva dropp före operationen för att saltbalansen och vätskebalansen ska återställas.

Genom en liten öppning på magen gör kirurgen ett snitt i den förtjockade muskeln. Operationen tar mindre än en timme. Redan samma dygn som operationen gjorts kan barnet börja matas försiktigt igen.

Komplikationer är mycket sällsynta. Barnet återhämtar sig i regel snabbt efter operationen. 

När ska man söka vård?

Om ett barn under ett år har sprutande kräkningar som tilltar för varje måltid ska man söka vård genast på en vårdcentral eller jourmottaging.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden