Probecid

Läkemedelsinformation

Probecid är ett läkemedel som används förebyggande vid gikt. I vissa fall kan läkemedlet även användas för att förstärka effekten av penicillin.

Probecid tillhör en grupp läkemedel som gör att urinsyran snabbare försvinner ur kroppen. Det verksamma ämnet är probenecid.

Recept och högkostnadsskydd

Probecid finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för hög halt av urinsyra i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Probenecid skyndar på utsöndringen av urinsyra genom njurarna. Då kissar du ut urinsyran och halten urinsyra i blodet minskar. Därmed minskar risken för nya giktattacker.

Om läkemedlet används för att förstärka effekten av penicillin verkar den genom att göra att penicillinet försvinner långsammare ur kroppen via njurarna. Då finns penicillinet kvar i kroppen under längre tid, vilket gör att doserna kan tas med längre mellanrum.

Hur tar jag läkemedlet?

Ta tabletterna tillsammans med vätska.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 1 tablett 2 gånger om dagen. Men den första veckan ska du bara ta ½ tablett 2 gånger om dagen. Ibland måste dosen höjas till 1 tablett 4 gånger per dag.

När läkemedlet används i kombination med penicillin är en vanlig dos för vuxna 2 tabletter 2 gånger om dagen.

Viktigt

Använd inte Probecid om du har svåra njurskador.

Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet och att inte avbryta behandlingen utan att först fråga läkare. Risken för nya giktattacker ökar om du avbryter behandlingen. Du ska inte avbryta behandlingen om du får en ny giktattack.

Probenecid ökar risken för njursten bildas av urinsyran som du kissar ut. Därför är det viktigt att dricka mycket vätska när du tar probenecid. Du kan också ta tabletter med natriumbikarbonat för att motverka njursten.

Probecid lindrar inte smärta. Därför kan du behöva ta smärtstillande läkemedel om du får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av Probecid. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Probecid tillsammans med metotrexat, som finns i till exempel Metotab och Methotrexate.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel må illa.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden