Prednisolon tabletter

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet prednisolon används vid olika sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret.

Prednisolon finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Prednisolon Actavis
  • Prednisolon Alternova
  • Prednisolon Pfizer.

Vad är prednisolon?

Prednisolon är ett läkemedel som används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Läkemedlet används till exempel vid astma, svåra allergiska tillstånd, inflammatoriska tarmsjukdomar, reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism och SLE. Det används också vid vissa blodsjukdomar och tumörsjukdomar.

Läkemedlet tillhör gruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison.

I vilka former finns prednisolon?

Prednisolon tabletter finns i styrkorna 2,5 milligram, 5 milligram och 10 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Det kroppsegna hormonet kortisol bildas i binjurarna. Det verksamma ämnet i läkemedlet fungerar på samma sätt som kroppens eget kortisol. Kortisol är ett stresshormon som har många olika effekter i kroppen. Det är viktigt för kroppens försvar mot påfrestningar som till exempel skador, infektioner och allergier. Kortisol behövs även för ämnesomsättningen.

Läkemedlet minskar inflammation och hämmar immunförsvaret.

Hur tar jag prednisolon?

Oftast ska du ta en tablett om dagen. Gör det helst på morgonen. Då efterliknar du kroppens egen produktion av kortisol, som är högst på morgonen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen varierar från person till person och från sjukdom till sjukdom. Du får oftast läkemedlet som en tillfällig kur. Du kan också få läkemedlet under en längre tid. Du börjar vanligtvis då med en högre dos som sedan minskas när läkemedlet börjar ge effekt.

Du kan få höga doser kortison under en längre tid om du har en inflammation i kroppen som påverkar viktiga inre organ som till exempel blodkärl, njurar eller nervsystem.

Att tänka på när du tar prednisolon

När du ska sluta efter en längre tids behandling med kortison är det viktigt att trappa ner dosen gradvis. Ju högre dosen har varit och ju längre behandlingen har pågått, desto långsammare ska du trappa ner dosen. Det gör du för att kroppens egen tillverkning av kortisol kan ha sjunkit och det kan ta lite tid innan den kommer igång ordentligt igen. Läkaren gör upp ett schema för hur du ska trappa ner medicineringen.

Om du har behandlats med kortison under en längre tid kan kroppens egen tillverkning av kortisol vara så dämpad att den inte klarar att bilda det extra kortisol som behövs om du får feber, någon allvarligare infektion eller skada. Då kan du behöva ta extra kortisonläkemedel.

Vänta inte för länge med att söka läkare om du får feber eller andra tecken på infektion. Läkemedlet kan dölja symtom på infektioner.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Tala alltid om för läkaren att du behandlas med kortison om du ska vaccineras. Det är särskilt viktigt när du behandlas med höga doser. Du kan få sämre effekt av en vaccination om du tar höga doser kortison. Då kan det vara bättre att vänta tills du tar lägre doser för att få bästa effekt av en vaccination.

Det finns en ökad risk för magsår om du behandlas med både kortisonläkemedel och så kallade cox-hämmare, som är smärtstillande och inflammationshämmande. Om du behöver använda båda läkemedlen samtidigt bör du samtidigt få ett läkemedel som skyddar magens slemhinna.

Biverkningar

Kortison är ett mycket effektivt läkemedel som har snabb och god verkan på många symtom. Det kan rädda livet.

Kortison har biverkningar, men de kommer framför allt om du behandlas under en lång tid med kortison. Biverkningarna är också beroende av hur hög dos du tar.

Hos en del personer som använder läkemedlet kan vätska ansamlas i kroppen. Då kan du få till exempel svullna händer eller fötter. Några kan till exempel få högt blodtryck eller förhöjt blodsocker. Du kan få tunn och skör hud, blåmärken eller så kan det ta längre tid än vanligt för sår att läka. Vissa personer kan också få ökad aptit och ändrad ämnesomsättning. Det kan leda till viktökning. Kroppsfettet kan omfördelas så att ansiktet och magen blir rundare.

Du kan få hjärtklappning, känna dig darrig och bli överaktiv och få svårt att sova om du tar höga doser av kortison. Då kan du behöva ta sömntabletter under en kortare period, för att få vila och för att behålla en normal dygnsrytm.

Benskörhet ökar risken för benbrott. Det kan du förebygga genom att äta tillskott av kalcium och vitamin D. Läkare kan ibland även skriva ut andra läkemedel för att minska risken för benskörhet.

Kortison minskar kroppens känslighet för insulin. Det kan ibland leda till utveckling av diabetes. Om du redan har diabetes krävs ofta extra intensiv behandling av diabetessjukdomen under hela kortisonbehandlingen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas, åtminstone vid höga doser motsvarande över 15 milligram per dag.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det bedöms inte påverka barnet om du följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när du ammar.

Andra kortisontabletter

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. 

Exempel på andra kortisontabletter är

  • Betapred
  • Deltison
  • Medrol.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden