Pradaxa

Pradaxa är ett läkemedel som används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen.

Vad är Pradaxa?

Pradaxa är ett blodförtunnande läkemedel, även kallat antikoagulantia. Det verksamma ämnet är dabigatran, och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas NOAK, nya orala antikoagulantia.

Läkemedlet används då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för att byta höftled eller knäled.

Det kan också användas vid oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer, om du även har någon annan sjukdom som ökar risken för blodpropp. Det kan till exempel vara hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck.

I vilka former finns läkemedlet?

Pradaxa finns som kapslar i styrkorna 75, 110 och 150 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar Pradaxa

Pradaxa hämmar ett ämne i blodet som behövs för att blodet ska koagulera, det vill säga levra sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Hur tar jag Pradaxa?

Svälj kapseln hel med vatten. Effekten bli alltför kraftig om du tuggar på kapseln eller öppnar den och sväljer innehållet.

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

Kapslarna är förpackade i kartor, så kallad blisterförpackning. Öppna blisterförpackningen försiktigt genom att dra bort aluminiumfolien på baksidan av kartan. Tryck inte kapslarna igenom folien, då kan kapslarna gå sönder.

Kapslarna är fuktkänsliga och därför ska du förvara dem i originalförpackningen tills de ska användas.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Efter en höft- eller knäledsoperation är en vanlig dos 2 kapslar i styrkan 110 milligram en gång om dagen. Behandlingstiden är 10 dagar efter operation av knäled och i 28-35 dagar efter operation av höftled.

En vanlig dos om man har förmaksflimmer är 150 milligram morgon och kväll. Dosen är ofta lägre för den som är äldre.

Barn och ungdomar ska inte använda läkemedlet.

Om du har glömt att ta en dos

Om du tar läkemedlet efter en knä- eller höftledsoperation och har glömt en dos ska du bara fortsätta som vanligt nästa dag.

Om du tar läkemedlet på grund av förmaksflimmer kan du ta en glömd dos så fort du kommer ihåg det, men det måste vara minst 6 timmar till nästa dos. Om det är mindre än 6 timmar kvar till nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

Ta aldrig dubbel dos om du har glömt att ta en dos.

Högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Pradaxa

Du ska inte använda Pradaxa om du har eller nyligen har haft någon sjukdom som gör att du blöder, till exempel magsår. Berätta för läkaren om du har en akut skada eller någon sjukdom som ökar risken för blödningar. Du ska också berätta om du har besvär med lever eller njurar.

Kontakta genast läkare om du får en blödning som inte slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att först rådgöra med din läkare. Risken för att du ska få en blodpropp ökar om du avbryter behandlingen.

Patientbricka

Du kan få en patientbricka och ett kort som visar att du behandlas med Pradaxa. Brickan kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får du på den mottagning där du behandlas.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Pradaxa kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Rådgör därför alltid med läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat läkemedel, naturläkemedel eller växtbaserat läkemedel tillsammans med Pradaxa. 

Några exempel på sådana läkemedel är följande:

  • Andra blodförtunnande läkemedel.
  • Vissa läkemedel mot svampinfektioner.
  • Vissa läkemedel som påverkar immunförsvaret som innehåller till exempel ciklosporin eller takrolimus.
  • Läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsjudomar som innehåller verapamil.
  • Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.
  • Läkemedel mot smärta och inflammation som kallas NSAID eller cox-hämmare. Läkemedlen innehåller exempelvis ibuprofen, diklofenak eller naproxen, till exempel Ipren, Voltaren och Pronaxen. Dessa kan köpas receptfritt.

Rådgör med läkare om du ska vaccinera dig.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller blödning i magen eller tarmen. Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet, kan förekomma.

En del personer kan få ont i magen, diarré eller må illa.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet. Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar läkemedlet. Om du blir gravid under behandlingstiden ska du rådgöra med din läkare.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden