Podofyllotoxin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Condyline
  • Wartec.

Vad är podofyllotoxin?

Podofyllotoxin används för utvärtes behandling av könsvårtor, kondylom.

Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen.

Könsvårtor orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Därför bör även din partner undersökas och eventuellt behandlas.

I vilka former finns podofyllotoxin?

Podofyllotoxin finns som kräm och kutan lösning. Kutan betyder att den ska användas på huden. 

Krämen ska bara användas om du av någon anledning inte kan använda lösningen eftersom lösningen har en bättre effekt med obetydligt fler biverkningar.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar podofyllotoxin

Det är inte helt känt hur podofyllotoxin verkar, men effekten anses bero på en hämning av de virusinfekterade cellernas tillväxt och förmåga att sprida sig till frisk vävnad. Därmed tillbakabildas vårtorna.

Hur använder jag podofyllotoxin?

Tvätta området som ska behandlas noggrant med tvål och vatten och torka torrt med till exempel en pappershandduk eller servett.

Pensla lösningen på vårtorna en efter en med hjälp av en pinne eller spatel som finns i förpackningen. Låt lösningen torka.

Stryk ett tunt lager av krämen, med hjälp av ett finger, på vårtorna en efter en tills alla vårtor har behandlats. Krämen ska masseras in. Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.

Undvik att få läkemedlet på den friska huden runt vårtan. Spill på huden tvättas noga bort med tvål och vatten.

I förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vanlig dos för vuxna är behandling två gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar. Om vårtorna finns kvar efter detta upprepas behandlingen efter 4 dagars uppehåll. Behandlingen kan upprepas 1-3 gånger med 4 dagars uppehåll mellan varje gång. Tre eller fyra sådana behandlingsperioder brukar behövas.

Om du har glömt att använda läkemedlet gör det så snart du kommer i håg det. Om det nästan är dags för din nästa dos, vänta tills dess. Använd inte dubbel dos.

Användning av podotoxofyllin är inte säkerställd för barn och ungdomar under 18 år. Om du är under 18 år och har fått ett recept och är orolig kan du prata med din läkare.

Att tänka på när du använder podofyllotoxin

Använd inte podofyllotoxin på skadad hud.

Undvik att få läkemedlet i ögonen eftersom det kan orsaka irritation. Om det skulle hända ska du omedelbart skölja med riklig mängd rinnande vatten och kontakta läkare.

Sätt inte något förband över ytan som behandlas.

Du bör avstå från samlag eller använda kondom under behandlingen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är vanligt att få klåda, ömhet, sveda, rodnad och sårbildning efter 2-3 dagars behandling. Oftast är besvären lindriga och försvinner av sig själv inom en vecka efter avslutad behandling.

Risken för biverkningar ökar om podofyllotoxin används på den friska huden runt vårtorna eller på slemhinnor.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden