Plaquenil

Plaquenil används vid olika reumatiska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism och SLE. Läkemedlet används också mot vissa hudutslag som utlösts av ljus, så kallat polymorft ljusutslag.

Det verksamma ämnet i läkemedlet är hydroxiklorokin.

Plaquenil finns som tabletter i styrkan 200 milligram och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Vid reumatiska sjukdomar bromsar läkemedlet sjukdomsförloppet genom att minska inflammationen. Då blir problem med smärta, stelhet och svullnad mindre. Vid SLE minskar läkemedlet också hudutslagen. Det är inte helt klarlagt hur läkemedlet verkar, men det hämmar produktionen av inflammationsframkallande ämnen i immunförsvarets celler.

Från att du börjar ta Plaquenil tar det ungefär 1-3 månader innan läkemedlet har gett full effekt.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten. Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Reumatiska sjukdomar

Vid ledgångsreumatism och SLE är en vanlig dos 1-2 tabletter om dagen. Du kan ibland få en högre dos under den första tiden när du börjar med behandlingen. Vid reumatiska sjukdomar blir behandlingen med Plaquenil ofta långvarig.

En del personer blir mer solkänsliga i huden när de tar läkemedlet. Då kan det vara lämpligt att göra uppehåll med behandlingen under sommaren, eller vid utlandsresa. Prata med din läkare. Läkemedlet kan däremot hos vissa personer med SLE ha effekt på just solutslag och då görs inget uppehåll.

Ljusutslag

Vid polymorft ljusutslag brukar 2 tabletter om dagen vara en lämplig dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Plaquenil

Använd inte Plaquenil om du har porfyri. Sjukdomen kan förvärras av läkemedlet. Använd inte läkemedlet om du har vissa skador på syn eller hörsel.

Ibland kan psoriasis förvärras av läkemedlet. Prata med din läkare om besvären förvärras.

Barn är särskilt känsliga för hydroxiklorokin, som finns i Plaquenil. Därför är det viktigt att du förvarar tabletterna där barn inte kan få tag i dem.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvik att ta Plaquenil tillsammans med:

  • Vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar, till exempel Serdolect eller Zeldox.
  • Läkemedel som innehåller ciklosporin.
  • Hjärtmedicinen Cordarone.

Biverkningar

En del som använder läkemedlet kan få magbesvär som till exempel illamående, uppkördhet och magkramp. Några kan få huvudvärk eller yrsel medan andra kan känna sig trötta, irriterade eller oroliga.

Du kan också få svårt att ställa in ögat för att se på olika avstånd eller uppleva att du ser dimmigt. Det bör du tänka på om du ska köra bil. Besvären försvinner ofta efter en tids behandling eller om du sänker dosen i samråd med läkare.

Synen kan bli grumlig efter en längre tids användning. Det försvinner om du slutar med läkemedlet i samråd med läkare. Vid långtidsbehandling kan du i vissa fall behöva göra särskilda synkontroller.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden