Pevaryl och Pevaryl Depot

Läkemedelsinformation

Pevaryl är ett läkemedel mot svampinfektioner på könsorganen och huden, till exempel fotsvamp.

Det verksamma ämnet är ekonazol.

Recept och högkostnadsskydd

Pevaryl och Pevaryl Depot finns som vagitorier, som förs in i slidan. För användning på huden finns Pevaryl som kräm och puder. Det finns också kombinationsförpackningar som innehåller både vagitorier och kräm. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

En del förpackningar av läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

De förpackningar som kan köpas receptfritt ingår inte i högkostnadsskyddet även om de skrivs ut på recept. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet, ekonazol, angriper svampcellernas vägg så att de antingen dör eller inte kan fortsätta växa.

Om du inte blir bättre eller om besvären blir värre inom tre dagar efter att du påbörjat behandlingen ska du rådgöra med läkare.

Hur använder jag läkemedlet?

Vid fotsvamp är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan behandlingen.

Krämen smörjs in på hela det angripna hudområdet och även på den hud som finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Tvätta händerna efter att du smörjt på krämen, såvida det inte är händerna som ska behandlas. På så sätt undviker du att få in läkemedlet i ögonen.

Pudret pudras på det angripna hudområdet. Pudra även inuti både strumpor och skor vid fotsvamp. Pudret kan också användas förebyggande om du ofta får besvär.

Vid svamp i underlivet kan du behöva behandla både i slidan och på blygdläppar och klitoris. Vagitoriet förs in djupt i slidan med den spetsiga delen först, innan du går och lägger dig.

Läkemedlet luktar inte och missfärgar inte kläder.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen av vagitorier beror på om du använder Pevaryl eller Pevaryl Depot. Pevaryl vagitorier används på kvällen 3 dagar i följd. Pevaryl Depot är långtidsverkande och används på kvällen vid ett tillfälle.

Upprepa inte engångsbehandlingen nästa dag om du inte känner dig bättre direkt eftersom det kan ta lite tid innan effekten märks.

Om du samtidigt behandlar de yttre könsorganen med kräm behöver du smörja 2-3 gånger dagligen. Det är viktigt att fortsätta smörja i ytterligare 3 dagar efter att symtomen försvunnit så att infektionen läker ut helt och inte kommer tillbaka när du slutar med läkemedlet.

Vid hudinfektioner som fotsvamp används krämen eller pudret på det infekterade hudområdet morgon och kväll. Fortsätt behandlingen regelbundet ytterligare två veckor efter att symtomen försvunnit så att infektionen läker ut helt och inte kommer tillbaka när du slutar med läkemedlet.

Om infektionen är på händerna bör du behandla varje gång du har tvättat händerna.

Läkemedlet ska inte användas av barn under tio år om inte en läkare rekommenderat det.

Viktigt

Undvik att få läkemedlet i ögonen.

Vid svampinfektion i underlivet bör inte Pevaryl eller Pevaryl Depot användas tillsammans med annan behandling i eller på könsorganen. Läkemedlet kan inaktivera spermiedödande medel. Du bör inte använda kondom och pessar som är gjorda av latexgummi. Läkemedlet innehåller fetter som kan göra att gummit lättare går sönder. Preventivmedlen kan användas efter du har avslutat behandlingen. Det finns latexfria kondomer.

Svampinfektioner i underlivet smittar sällan, så din partner behöver inte behandlas i förebyggande syfte. Men om din partner får symtom såsom klåda och rodnad ska hen kontakta läkare för att få råd om behandling.

Om du behandlat dig i underlivet två gånger under ett halvår och får besvär igen ska du kontakta läkare för en undersökning och för att få råd om behandling. Om du använder svampmedel i underlivet alltför ofta och kanske utan att vara säker på att det verkligen rör sig om en svampinfektion, finns det risk för att du kan hamna i en ond cirkel där symtomen ständigt återkommer och förvärras. Sådana problem ska du diskutera med en läkare för att hitta andra alternativ till behandling.

Biverkningar

En del kan få klåda eller sveda av läkemedlet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller ekonazol. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel med samma verksamma ämne eftersom du då kan få för stor dos. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är Pevisone, som även innehåller ett kortison.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden