Patientföreningar

Här kan du hitta en patienförening (eller patientföreningar) att få mer information och stöd ifrån för en viss sjukdom/åkomma. Ambitionen är att listan ska vara heltäckande, men saknar du en patientförening som borda vara med på listan hör av dig!

 

Medlemmarna i patientföreningar är ofta de som kan sjukdomarna allra bäst och som kan dela med sig av erfarenheter om allt ifrån hur man söker vård, till tips om olika behandlingar och vart man kan få mer hjälp. Det är ofta en fördel att själv veta mer om sin sjukdom, eller läkemedelsbehandling, för att få en bättre dialog med hälso- och sjukvården.  Därför kan det vara bra att veta vilka patientföreningar som kan stödja dig med ditt behov – här sorterat från A-Ö.

 

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14

115 38 Stockholm

Telefon: 08-54 56 63 60

E-post: info@afasi.se

www.afasi.se

 
Alopeciförbundet Sverige

Telefon: 0501-700 40

Tisdagar 15.00–17.00

www.alopeci.se

 
Alzheimerföreningen

Karl XII gatan 1

222 41 Lund

Telefon: 046-14 73 18

E-post: info@alzheimerforeningen.se

www.alzheimerforeningen.se
Anonyma narkomaner, NA

Mellanbergsvägen 113

129 31 Hägersten

Telefon: 08-411 10 33

Hjälptelefon: 0771-13 80 00

www.nasverige.org

 

Anonyma alkoholister, AA

Magnus Ladulådsgatan 32 D

Box 4201

102 65 Stockholm

Telefon: 08-642 26 09

Hjälptelefon: 08-720 38 42

E-post: service@aa.se

http://www.aa.se

 

Anonyma anhöriga till alkoholister

Vasavägen 51B

171 32 Järfälla

Telefon: 08-643 13 93, 08-643 13 93

E-post: afg@al-anon.se

www.al-anon.se

 

Autism- och Aspergerförbundet

Bellmansgatan 30

118 47 Stockholm

Telefon: 08-702 05 80

E-post: info@autism.se

www.autism.se

 

Astma och Allergiförbundet

Rosenlundsgatan 52

118 63 Stockholm

Box 170 69

104 62 Stockholm

Telefon: 08-506 28 200

E-post info@astmaoallergiforbundet.se

www.astmaoallergiforbundet.se

 

Barncancerfonden

Hälsingegatan 49, 5 tr

Box 5408

114 84 Stockholm

Telefon: 08-584 209 00

E-post: info@barncancerfonden.se

www.barncancerfonden.se

Läs mer om barncancer här!

 

Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

E-post: info@barnlangtan.com

www.barnlangtan.com

Tele: 073-029 73 52

 

Blodcancerförbundet

Box 1386, Sturegatan 4

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08 -546 405 40

E-post: info@blodcancerforbundet.se

www.blodcancerforbundet.se

 

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation

Box 1386, Sturegatan 4, 5 tr.

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-546 40 530

E-post: info@bro.org.se

www.bro.org.se

 

Bröstcancerföreningen amazona

Frejgatan 56

113 26 Stockholm

Telefon: 08-32 55 90, Öppet vardagar 10-14

E-post: info@amazona.se

www.amazona.se

 

Cancerfonden

David Bagares gata 5

101 55 Stockholm

Telefon: 020-59 59 59, +46(8)677 10 00 (utlandssamtal),

E-post: info@cancerfonden.se

www.cancerfonden.se

 

Carpa

E-post: info@carpapatient.se

www.carpapatient.se

 

De handikappades riksförbund, DHR

Katrinebergsvägen 6

Box 47305

100 74 Stockholm

Telefon: 08-685 80 00

E-post: info@dhr.se

www.dhr.se

 

Demensförbundet

Lundagatan 42 A, 5 tr, 117 27 Stockholm

Telefon: 08-658 99 20

E-post: rdr@demensforbundet.se

www.demensforbundet.se

 

Dopingjouren

Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge

141 86 STOCKHOLM

Telefon: 020 – 546 987

www.dopingjouren.nu

 

Guillain-Barrés syndrom stödgruppen,

Sjörödsvägen 15

280 23 HÄSTVEDA

Telefon: 0451 – 23 164

E-post: czkonsult@bredband.net

www.gbssverige.com

 

Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam

Storgatan 52 B

852 30 Sundsvall

Tel:08-23 30 20 eller 073-082 23 24

E-post: info@gynsam.se

www.gynsam.se

 

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige,

E-post: info@ehlers-danlos.se

www.ehlers-danlos.se

 

FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP

Brinken, 931 85

Skellefteå

Telefon: 0910-360 17

E-post: info@famy.se

www.famy.se

 

Fibromyalgiförbundet

Jordhyttegatan 11

414 73 GÖTEBORG

Telefon: 031-41 44 11

E-post: info@fibromyalgi.se

www.fibromyalgi.se

 

Föreningen Fragile-X

E-post: info@fragilex.se

http://fragilex.se

 

Handikappförbunden, HSO

Sturegatan 4, Box 1386

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-546 404 00

Texttelefon: 08-546 404 50

www.hso.se

 

Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö, HISO

Lugna gatan 41, 211 59 Malmö

Telefon: 040-23 10 90

E-post: info@hiso.nu

www.hiso.nu

 

Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Box 9090, Hornsgatan 172

102 72 STOCKHOLM

Telefon: 08-55 606 200

E-post: info@hjart-lung.se

www.hjart-lung.se

 

Hörselskadades riksförbund, HRF

Gävlegatan 16, Box 6605

113 84 Stockholm

Telefon: 08-457 55 00

Texttelefon: 08-457 55 01

E-post: hrf@hrf.se

www.hrf.se

 

Förbundet Blödarsjuka I Sverige

Box 1386, Sturegatan 4, 5tr

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-546 40 510

E-post: info@fbis.se

www.fbis.se

 

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB

Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

Telefon: 08-39 90 00

Texttelefon: 08-39 92 94

E-post: fsdb@fsdb.org

www.fsdb.org

 

Förbundet unga rörelsehindrade

Storforsplan 44 7 tr, Box 43

123 21 Farsta

Telefon: 08-19 02 77

E-post: kansliet@ungarorelsehindrade.se

www.ungarorelsehindrade.se

 

Föreningen för barn, unga och uxna med utvecklingsstörning

Gävlegatan 18, Box 6436

113 82 Stockholm

Telefon: 08-508 866 00

TeleTal: 020-22 11 44.

E-post: fub@fub.se

www.fub.se

 

Föreningen för de Neurosedynskadade

Rehabcenter Sfären

Box 7023

170  07 Solna

Telefon: 08-791 14 81

E-post: info@ffdn.se

www.thalidomide.org, www.ffdn.se

 

Svenska föreningen för Tuberös skleros

www.ts-sverige.com/

 

Förbundet Sällsynta diagnoser

Box 1386, Sturegatan 4c

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-764 49 99

måndag-fredag, kl. 08.00-17.00. Lunchstängt 12.00-13.00

E-post: info@sallsyntadiagnoser.se

www.sallsyntadiagnoser.se

 

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB

Surbrunnsgatan 42

113 48  Stockholm

Telefon: 08-612 06 56

Måndag – fredag, klockan 09.00 – 16.00

E-post: dyslexi@fdb.nu

www.fob.se

 

Föräldraföreningen mot narkotika

Friluftsvägen 29

172 40 Sundbyberg

Telefon: 08-642 06 50

E-post: fmn.riks@fmn.org.se

www.fmn.org

 

Hjärtebarnsförbundet

Kammakargatan 47

111 24 Stockholm

Telefon: 08-442 46 50

E-post: kansliet@hjartebarn.org

www.hjartebarn.org/

 

Iktyosföreningen

Box 1386

Sturegatan 4 c

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-546 404 51

www.iktyos.se

 

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Box 1386, Sturegatan 4A, plan 5

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08 – 546 40 520

E-post: info@ilco.nu

www.ilco.nu

 

Kilen, Konsumentföreningen läkemedel och hälsa

Box 19049

104 32 Stockholm

Telefon: 08-612 29 71

E-post: kilen@kilen.org

www.kilen-institutet.se

 

Lungcancerförbundet stödet

Telefon: 020-88 55 33

E-post: info@stodet.se

www.stodet.se

 

Mind Självmordslinjen

Mind Självmordslinjen riktar sig till människor som mår psykisk dåligt och har tankar på självmord. Välkommen att chatta anonymt med volontärer via mind.se eller ring 90101. Öppet dygnet runt. 

Suicidpreventiv hjälptelefon

Wollmar Yxkullsgatan 14

118 50 Stockholm

Telefon: 08-347065

Hjälptelefon: 90101

E-post: info@mind.se

Hemsida: www.mind.se/sjalvmordslinjen/

 

Njurförbundet

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-546 40 500

E-post: info@njurforbundet.se

www.njurforbundet.se

 

Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser

E-post: info@noc.fub.se

www.noc.fub.se

 

Parkinsonförbundet

Skeppargatan 52 nb

114 58  Stockholm

Telefon: 08-666 20 70

E-post: parkinsonforbundet@telia.com

www.parkinsonforbundet.se

 

Patientföreningen Benjamin, för transsexuella och f.d transsexuella

E-post: kontakt@PFBenjamin.se

www.pfbenjamin.se

 

Pisksnärten, whiplashskadades rehabförening

Box 15 114

750 15  Uppsala

Telefon:  018-13 54 20

E-post: wad@pisksnarten.com

www.pisksnarten.com

 

Primär immunbrist organisationen

Mellringevägen 120 B

703 53 Örebro

Tel: 019-6732124

E-post: info@pio.nu

www.pio.nu

 

Reumatikerförbundet

Alströmergatan 39, Box 12851

112 98 STOCKHOLM

Telefon: 08-505 805 00

Öppettider: måndag – torsdag: 09.00 – 17.00

fredag: 09.00 – 15.45

E-post: info@reumatikerforbundet.org

www.reumatikerforbundet.org

 

Riksförbundet Cystisk Fibros

Kålsängsgränd 10 D

753 19 Uppsala

Telefon: 018-15 16 22

www.rfcf.se

 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB

Klostergatan 15

703 61 Örebro

Telefon: 019-17 08 30

Texttelefon: 019-19 68 90

E-post: kansliet@dhb.se

www.dhb.se

 

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL

Box 23076

104 35 Stockholm

Telefon: 08-545 560 60

E-post: info@rfhl.se

www.rfhl.se

 

Riksförbundet för leversjuka

Box 2918, 187 29 Täby

E-post: kansli@rfl-lever.se

http://rfl-lever.se

 

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka

Box 20054, Gotlandsgatan 46

104 60 Stockholm

Telefon: 08-642 42 00

E-post: rmt@magotarm.se

www.magotarm.se

 

Restless legs-förbundet, RLS

Rättarevägen 14, 771 90 Ludvika

Telefon: 070-474 64 57

E-post: info@rlsforbundet.se

www.rlsforbundet.se

 

Riksförbundet för social och mental hälsa

Instrumentvägen 10

126 53 Hägersten

Telefon: 08-772 33 60

E-post: rsmh@rsmh.se

http://www.rsmh.se

 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES

Telefon: 08-34 58 73 Alla dagar klockan 19.00–22.00

E-post: info@spes.nu

www.spes.nu

 

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Ragvaldsgatan 14

118 46 Stockholm

Telefon: 08-643 04 67

E-post: info@rns.se

www.rns.se

 

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar

S:t Eriksgatan 44, Box 8026

104 20 Stockholm

Telefon: 08-677 73 00

E-post: info@riks.rbu.se

www.rbu.se

 

Riksföreningen anorexi/bulimikontakt

Nybrogatan 66

114 41 Stockholm

Telefon: 08-20 72 14

E-post: info@abkontakt.se

www.abkontakt.se

 

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge C2 71

141 86  STOCKHOLM

Telefon: 08 – 711 56 09, måndag till fredag 9 – 11

E-post: porfyri@swipnet.se

home.swipnet.se/rmp/

 

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP

Alströmergatan 39, 2tr

112 47 Stockholm

Telefon: 08-505 805 74

E-post: osteo@telia.com

www.osteoporos.org

 

Riksföreningen Sjögrens syndrome

Box 147,

233 23 SVEDALA

Telefon: 046-25 59 25

E-post: harry.paulnitz@telia.com

www.sjogrensyndrom.se/

 

Spädbarnsfonden

Magasingatan 17

432 45 Varberg

Telefon: 0340 – 102 51

E-post: kansliet@spadbarnsfonden.se

www.spadbarnsfonden.se

 

Stamningsförbundet

Box 1386, Sturegatan 4 C, 3tr

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-720 61 12

E-post: kansliet@stamning.se

www.stamning.se

 

Stroke-riksförbundet

Måsholmstorget 3

127 48 Skärholmen

Telefon: 08-721 88 20

info@strokeforbundet.se

www.strokeforbundet.org

 

Svenska Celiakiförbundet

Västra vägen 5B

169 61 Solna

Telefon: 08-730 05 01

E-post: info@celiaki.se

www.celiaki.se

 

Svenska diabetesförbundet

Box 1107

072 22 Sundbyberg

Prästgårdsgatan 1  plan 6,

172 32 Sundbyberg

Telefon: 08-564 821 00

E-post: info@diabetes.se

www.diabetes.se/

 

Svenska Ryggföreningen

Box 244, 17724 Stockholm

Telefon: 08-621 07 35

E-post: ryggforeningen@ryfs.nu

www.ryfs.nu

 

Svensk Dysmeliförening

E-post: dys@dysmeli.se

www.dysmeli.se

 

Svenska epilepsiförbundet

Box 1386, Sturegatan 4 C

172 27 Sundbyberg

Telefon: 08-669 41 06

E-post: info@epilepsi.se

www.epilepsi.se

 

Svenska föreningen för psykisk hälsa

Sveavägen 98, 113 50 Stockholm

Telefon: 08-34 70 65

E-post: info@sfph.se

www.sfph.se

 

Svenska glaukomaförbundet

Telefon: 070-291 56 66

E-post: info@glaukomforbundet.se

www.glaukomforbundet.org.se

 

Svenska migränförbundet

Banérgatan 55

115 53 Stockholm,

Telefon: 08-660 55 35

E-post: kansliet@migran.org

www.migran.org/news.php

 

Svenska narkomanvårdsförbundet

Socialtjänstförvaltningen

Telefon: 08-508 25 281

E-post: information@snvf.se

www.snvf.se

 

Svenska OCD-förbundet, Ananke

Svalövsvägen 1

121 53 Johanneshov

Telefon: 08-628 30 30

E-post: mailbox@ananke.org

www.ocdforbundet.se

 

Svenska psoriasisförbundet

Box 5173, Arenavägen 21

121 18 Johanneshov

Telefon: 08-600 36 36

Måndag – torsdag 08.30-16.00, fredagar 08.30-15.00. Lunchstängt 11.45-12.30

E-post: pso@pso.se

www.psoriasisforbundet.se

 

Svenska ångestsyndromsällskapet

Mellangatan 1

413 01 Göteborg

Telefon: 031-13 81 20

E-post: rikskansli@angest.se

www.angest.se

 

Svenska ödemförbundet

Box 800, 101 36 Stockholm

Telefon: 08-661 39 35

www.svenskaodemforbundet.se

 

Sveriges dövas riksförbund

E-post: sdr@sdr.orgwww.sdr.org

Kontaktdetaljer Stockholm:

Rissneleden 138, 174 57 Sundbyberg

Telefon: 08-442 14 61

Kontaktdetaljer Leksand:

Box 300, 793 27 Leksand

Telefon: 0247-641 00

 

Synskadades Riksförbud

Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

Telefon: 08-39 90 00

E-post: webbredaktion@srf.nu

info@srf.nu

registrator@srf.nu

http://www.srf.nu

 

Tandvårdsskadeförbundet

Kungsgatan 29

461 30 Trollhättan

Telefon: 0520-80 600

www.tf.nu

 

Överviktigas riksförbund

Södra Brogårdsgatan 22

310 44 Getinge

Telefon: 08-15 02 91

E-post: info@overvikt.se eller ordforande@overvikt.se

www.overvikt.se