På förlossningsavdelningen

Inskrivning

När man kommer till sjukhuset och barnmorskan bedömer att förlossningen har startat, blir man först inskriven och får visa sin legitimation. Barnmorskan går igenom de frågor och önskemål som finns inför förlossningen, och förlossningsplanen om man har skrivit en sådan. Mödravårdsjournalen gås också igenom, för att se om det har varit några komplikationer under graviditeten. Man ska också ha med sig ett papper som visar vilken blodgrupp man har. 

Olika undersökningar

På förlossningsavdelningen registreras oftast barnets hjärtljud genom en CTG-undersökning som tar 20 till 30 minuter. Den går till så att två dosor fästs med varsin rem runt magen. Den ena mäter barnets puls och den andra mammans värkar. Dosorna är kopplade till en apparat som visar hur det ser ut. Om allt ser ut som det ska mår barnet bra. Om något är annorlunda än vanligt behöver det inte betyda att något är fel, men kanske behöver man följas noggrannare under förlossningen.

Sedan undersöker barnmorskan hur barnet ligger och känner efter om livmoderhalsen börjat öppna sig. Dessutom kontrolleras blodtrycket och man får ofta lämna ett urinprov.

Förlossningsrum

Om förlossningen bedöms ha startat får man komma in i ett förlossningsrum tillsammans med den blivande pappan, sin partner eller någon annan nära anhörig. På vissa sjukhus tas kvinnan in direkt på förlossningsrummet och då görs kontrollerna där. Detta rum blir ens eget ända fram tills barnet är fött.

Förlossningsrummet kan se olika ut på olika ställen, men ofta har man tidigare haft tillfälle att göra ett besök. Här finns en förlossningssäng för den blivande mamman och oftast bekväma möbler att sitta i. Det finns också tillgång till lustgas och syrgas, och man kan ofta ta en dusch eller ett bad, antingen i rummet eller i närheten.

Barnmorskor och undersköterskor

Det varierar lite mellan olika förlossningskliniker vilken personal man får träffa. Oftast arbetar en barnmorska tillsammans med en undersköterska, men ibland arbetar två barnmorskor tillsammans med eller utan en undersköterska. På större sjukhus är det vanligt att man blir tillfrågad om man kan tänka sig att låta en studerande vara med under förlossningen, till exempel en barnmorske- eller läkarstudent. Det kan vara bra att redan innan ha tänkt igenom hur man ställer sig till det. En fördel med att låta en studerande vara med kan vara att man har någon hos sig hela tiden, eftersom barnmorskan vanligtvis kommer och tittar till då och då utom i slutet då barnmorskan är där hela tiden. Man får också räkna med att det kan bli byte av personal under en förlossning.

Önskemål gås igenom med barnmorskan

Tillsammans med barnmorskan diskuterar man hur förlossningen ska gå till, vilken ställning man vill föda i och om man vill ha smärtlindring. Under förlossningen får man information, stöd och hjälp av barnmorskan. Om det behövs kan också förlossningsläkare eller barnläkare bli inblandade. Om det blir aktuellt med ryggbedövning får man den av en narkosläkare.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden