Oxybutynin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet oxybutynin används för behandling av besvärliga urinträngningar med eller utan samtidigt urinläckage, inkontinens. Oxybutynin används också vid urinträngningar och inkontinens som orsakats av skador på nervsystemet.

Oxybutynin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Ditropan
  • Kentera
  • Oxybutynin Accord
  • Oxybutynin Mylan.

Vad är oxybutynin?

Oxybutynin är ett läkemedel som används för behandling av täta urinträngningar med eller utan samtidigt urinläckage, inkontinens.

Läkemedlet finns som tabletter i styrkan 5 milligram och som dygnsplåster som verkar i 24 timmar.

Oxybutynin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antikolinergika.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Urinblåsan fungerar både som en behållare för den urin som bildas och som en pump när blåsan ska tömmas. När urinblåsan är lagom utspänd av urin skickas nervimpulser till hjärnan och du känner dig kissnödig. När du har uppsökt ett lämpligt ställe för att kissa får blåsan signaler att dra ihop sig. Samtidigt slappnar bäckenbottenmusklerna av och slutmuskeln i urinröret öppnas, så att du kissar. Mellan toalettbesöken är det lågt tryck inne i blåsan och då håller slutmuskeln tätt. Om trycket i urinblåsan blir för högt, kan inte slutmuskeln hålla emot och då kan du läcka urin.

När du har besvär med urinträngningar behöver du kissa ovanligt ofta. Du kan samtidigt ha problem med att det läcker urin. Detta kallas ibland för att du har en överaktiv blåsa. Läkemedlet lugnar musklerna i urinblåsan så att trycket i blåsan minskar och du behöver inte kissa lika ofta. Det blir även lättare att hålla sig.

Du kan känna en lindring redan efter ett par dagar, men det tar ungefär fyra veckor innan du märker en tydlig förbättring.

Hur tar jag oxybutynin?

Använd alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar.

Tabletter

Svälj tabletterna hela eftersom det verksamma ämnet smakar illa. Om du har svårt att svälja kan tabletterna delas.

Depåplåster

Sätt plåstret på ett rent, torrt och hårfritt ställe på buken, höften eller på skinkan och pressa fast det med handflatan under 10-15 sekunder. Huden bör inte vara irriterad och det är bra att variera ställe där plåstret sätts.

Plåstret kan sitta kvar när du badar, duschar eller håller på med någon fysisk aktivitet, men ska tas bort före bastubad. Om plåstret lossnar kan du sätta fast ett nytt plåster, men då är det bra att sätta det på ett annat ställe.

Ett nytt ställe bör väljas vid varje plåsterbyte för att undvika att samma ställe används inom 7 dagar.

Använda plåster ska vikas ihop och kastas. De innehåller läkemedelsrester och ska därför förvaras oåtkomligt för barn.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Tabletter

En vanlig startdos för vuxna är ½ tablett 2-3 gånger om dagen. Beroende på vilken verkan läkemedlet då har, kan dosen höjas eller sänkas. En vanlig dosering är 1 tablett 2-3 gånger om dagen eller högst 4 gånger om dagen.

Om du är äldre kan du ofta få börja med ½ tablett 2 gånger dagligen.

Läkemedlet kan användas av barn från fem år. Barn bör börja med ½ tablett 2 gånger om dagen. För barn i åldrarna 5-9 år är en vanlig dos sedan ½ tablett 3 gånger om dagen, i åldrarna 9-12 år 1 tablett 2 gånger om dagen och över 12 år 1 tablett 3 gånger om dagen.

När du tillsammans med läkaren har hittat rätt dos tas läkemedlet regelbundet, oftast 1 tablett 2 till 3 gånger om dagen.

Depåplåster

En vanlig dos är ett depåplåster 2 gånger i veckan vilket innebär var tredje till var fjärde dag.

Glömd dos

Om du brukar ta läkemedlet på morgonen men glömmer att ta den går det bra att ta den senare på dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet en dag tar du nästa dos som vanligt dagen därpå. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa dag.

Att tänka på när du använder oxybutynin

Rådgör med läkare om du har svårt att tömma blåsan, till exempel vid prostataförstoring eller om du har täta trängningar även på natten. Använd inte läkemedlet om du har ulcerös kolit eller vid tillstånd med svårighet att tömma tarmen, till exempel så kallad toxisk megakolon, en sjukdom då tjocktarmen är förstorad. Ta inte läkemedlet om du har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom, eller om du har myasthenia gravis, som är en typ av svår muskelsvaghet.

Om synskärpan plötsligt försvinner ska du omedelbart kontakta läkare. 

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Om du får besvärliga biverkningar bör du kontakta läkare. Dosen kan behöva ändras eller så kan du behöva pröva ett annat läkemedel.

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och förstoppning. Andra kan bli dåsiga, få synstörningar och få svårigheter att tömma blåsan.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Använd inte oxybutynin när du är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden