Oxikodon

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnet oxikodon används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta.

Oxikodon finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Oxikodon Actavis
 • Oxikodon Depot Actavis
 • Oxycodone Depot 1A Farma
 • Oxycodone Depot Lannacher
 • Oxycodone Depot Orion
 • Oxycodone Depot Teva
 • Oxycodone G.L
 • Oxycodone Orion
 • Oxycodone Teva
 • OxyContin
 • OxyNorm.

Vad är oxikodon?

Oxikodon används vid vissa typer av svår smärta, som till exempel cancersmärta.

Oxikodon tillhör läkemedelsgruppen morfinliknande läkemedel.

Så här fungerar oxikodon

Oxikodon verkar på olika nivåer i det centrala nervsystemet. Den är kraftigt smärtstillande och minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Läkemedlet påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Oxikodon verkar fullt ut efter ungefär en-tre timmar. Den smärtstillande effekten finns kvar ungefär sex-tolv timmar, men det är olika för olika personer och beror även på hur stor dos eller i vilken form du har fått läkemedlet.

I vilka former finns oxikodon?

Oxikodon finns som

 • kapslar i styrkan 5, 10 och 20 milligram
 • depottabletter i styrkorna 5, 10, 20, 40 och 80 milligram
 • filmdragerade tabletter i styrkorna 5 och 10 milligram.

Oxikodon finns även som så kallad injektionsvätska, som du kan få som en spruta och som infusionsvätska direkt i blodet.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Hur tar jag oxikodon?

Tabletter ska sväljas hela med vätska.

Kapslar ska sväljas hela med vätska och får inte delas eller tuggas.

Depåtabletter ska sväljas hela, och får inte delas, krossas eller tuggas. De är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet löses ut lite i taget. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så lite biverkningar som möjligt. Om du delar eller krossar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid. Vissa depåtabletter med skåra kan delas men delarna måste sväljas hela.

Det verksamma ämnet i läkemedlet är inbakat i ett slags geléskelett, inuti depåtabletten. Ibland kan det tomma skelettet synas i avföringen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen av läkemedlet är olika från person till person och beror på hur stark smärta du har. Dosen bestäms därför av läkare och anpassas efter den som ska använda läkemedlet.

Vid långvarig behandling vänjer sig kroppen och dosen kan behöva succesivt ökas för att ge samma effekt. Om du haft svår smärta lång tid kan därför mycket höga doser behövas. Om smärtan avtar kan dosen sedan trappas ner.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta det, ska du ta nästa dos så snart du kommer på det och sedan fortsätta som vanligt. Ta aldrig två doser inom 4 timmar. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder oxikodon

Var försiktig med läkemedlet om du har kroniska luftvägssjukdomar, till exempel astma, mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga. Var också försiktig vid förstoppning, akut leversjukdom eller orostillstånd som beror på att du är påverkad av alkohol eller sömnmedel. Rådgör med din läkare om du är tveksam.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemedlet utan att först rådgöra med en läkare.

Om du tar oxikodon tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem. Därför bör du inte dricka alkohol samtidigt som du använder läkemedlet utan att först ha diskuterat med din läkare.

Rådgör med läkare om du har någon sjukdom i njurar, lever eller sköldkörtel. Detsamma gäller om du har problem med kramper i gallvägar eller urinvägar, eller har inflammation i bukspottkörtel eller tarmar.

Oxikodon gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan du använda läkemedel som innehåller laktulos.
Vid svårare förstoppning kan du använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Använd inte laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Läkemedlet ska inte kombineras med andra smärtlindrande läkemedel utan att du först talat med din läkare. Eftersom många smärtlindrande läkemedel liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar.

Det finns en risk för att bli beroende av oxikodon. Men när den används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som den är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När läkemedlet används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att du blir beroende.

Du kan få så kallade abstinenssymtom om du slutar tvärt. Därför är det viktigt att du minskar dosen gradvis när du ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Du kan få ett schema av din läkare för hur du gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Var alltid vara noga med att förvara dina läkemedel så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinliknande läkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder oxikodon. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Exempel på läkemedel som du inte ska ta tillsammans med oxikodon

 • läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin, till exempel Fenemal, Lehydan och Tegretol
 • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin eller rifabutin, till exempel Rimactan eller Ansatipin
 • läkemedel som innehåller dronedaron, till exempel Multaq, som används om hjärtat slår oregelbundet
 • medel som innehåller johannesört
 • antibiotika som innehåller erytromycin eller klaritromycin.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli dåsiga, bli illamående eller få kräkningar. Sådana besvär brukar minska efter några dagars användning. Andra kan få klåda, buksmärtor, förstoppning eller svårt att kissa.

Du kan också få förminskade pupiller men det är en normal effekt av läkemedlet och pupillerna blir normala när du minskar dosen eller slutar med läkemedlet. Vid överdosering kan du få problem med andningsfunktionen.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller oxikodon och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller oxikodon med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden