Östrogen som förs in i slidan

Läkemedel som innehåller östrogen i form av de verksamma ämnena östriol eller östradiol och som förs in i slidan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Blissel
  • Estrokad
  • Oestring
  • Ovesterin
  • Vagifem.

Vad är östriol och östradiol?

Östriol och östradiol som förs in i slidan används för att lindra besvär i underlivet, till exempel klåda, sveda och smärta.

Östriol och östradiol är kvinnliga könshormon som finns naturligt i kroppen. De tillhör en grupp hormoner som kallas östrogener. Östriol är ett svagt östrogen. Östradiol är ett medelstarkt östrogen.

I vilka former finns östriol och östradiol som för in i slidan?

Östriol finns som:

  • Slidpiller, så kallade vagitorier, i styrkan 0,03 milligram, Estrokad, som kan köpas receptfritt.
  • Vagitorier i styrkan 0,5 milligram och slidkräm, Ovesterin. Dessa kan köpas receptfritt.
  • Slidgel, Blissel, som är receptbelagd.

Östradiol finns som:

  • En ring att sätta in i slidan, Oestring, som är receptbelagd.
  • Slidtabletter, Vagifem, som kan köpas receptfritt.

Så här fungerar läkemedlen

Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem till tio år efter den sista mensen. Brist på östrogen kan även förekomma hos yngre kvinnor, till exempel i samband med amning, vid användning av p-spruta eller om äggstockarna inte fungerar som de ska. När mängden östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinvägarna torra och sköra. Det kan leda till besvär som sveda och klåda och en ökad risk för urinvägsinfektioner. Det kan också göra ont vid samlag.

Östriol och östradiol ersätter det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Läkemedlen stärker slemhinnan i slidan och urinvägarna. Då lindras besvären och risken för urinvägsinfektioner minskar.

Besvären minskar vanligtvis redan inom en månad. Om du inte tycker att läkemedlet hjälpt efter 3-4 veckor bör du kontakta din läkare.

Hur använder jag läkemedlen?

Slidtabletter

Varje slidtablett ligger förpackat i en särskild införare, applikator, för att det ska gå lättare att föra in tabletten i slidan. Applikatorn förs in djupt i slidan och tabletten lossnar genom att du trycker lätt på en knapp på applikatorn. I förpackningen finns ett informationsblad med bilder som beskriver hur du ska göra.

Slidtabletten blir klibbig när den utsätts för fukt och fastnar därför på slidans vägg. Den kan inte ramla ut när du står eller går.

Varje applikator ska bara användas en gång. Applikatorn är framställd av polypropylen, som vid förbränning omvandlas till koldioxid och vatten.

Eftersom slidtabletterna är utformade för att vara fuktkänsliga är det viktigt att de förvaras i folieförpackningen tills att de ska användas. Läkemedlet ska också förvaras i skydd mot kyla.

Överblivet läkemedel ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen.

Slidkräm, slidgel och vagitorier

Slidkräm och slidgel för du in i slidan med hjälp av en doseringsspruta eller applikator. I förpackningarna finns ett informationsblad med bilder som beskriver hur du ska göra.

Vagitorier förs in i slidan med ett finger.

Det är viktigt att du för in läkemedlet djupt i slidan så att den inte bara hamnar i slidöppningen. Det är bra att använda läkemedlet på kvällen när du går och lägger dig så att den stannar kvar i slidan och inte rinner ut. Det kan också vara bra att använda trosskydd eftersom ett visst överskott kan rinna ut.

Använd inte vagitorier samtidigt med slidkräm eller slidgel.

Överblivet läkemedel ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen.

Slidring

Tryck ihop ringen till en oval form och för in den i slidan. I förpackningen finns ett informationsblad med bilder som beskriver hur du ska göra.

För flertalet kvinnor och deras partners medför ringen inte några som helst besvär under samlag. Om du och din partner tycker att ringen är obekväm, kan den tas ut före samlaget för att sedan åter föras upp i slidan.

Ringen kan glida nedåt i slidan och bli kännbar efter till exempel toalettbesök. Om ringen trillar ur ska den sköljas i ljummet vatten (inte varmt) och sedan föras in igen.

Du kan själv byta ut ringen när det är dags, men om du tycker det är besvärligt kan du få hjälp av sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Överblivet läkemedel ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen. Använda ringar ska du helst lägga i förpackningen och återlämna till ett apotek. Du kan även kasta den använda ringen tillsammans med dina övriga hushållssopor för brännbart avfall.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Slidtabletter

En vanlig dosering är att börja med 1 slidtablett om dagen i två veckor. Därefter är det vanligt att minska dosen till 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan med 3-4 dagar mellan varje dos.

Slidkräm, slidgel och vagitorier

En vanlig dosering i början av behandlingen är 1 vagitorium eller 1 dos slidkräm eller slidgel dagligen. Den mängd kräm eller gel som motsvarar en dos är markerad i doseringssprutan eller applikatorn som finns i förpackningen. Efter tre veckor minskas dosen till 1 vagitorium eller 1 dos slidkräm eller slidgel 2 gånger i veckan.

Slidring

Slidringen avger en liten mängd östradiol inne i slidan under tre månader. Därefter ska ringen bytas ut och ersättas av en ny. Upprepa detta var tredje månad.

Att tänka på när du använder östrogen

Om du får blödningar när du använder läkemedlen ska du kontakta läkare för att göra en undersökning.

Biverkningar

Eftersom läkemedlen innehåller en låg dos östrogen och verkar direkt i underlivet påverkas inte resten av kroppen. Därför är risken för biverkningar liten.

I början av behandlingen när slemhinnan i underlivet är skör och känslig kan en del kvinnor uppleva att det svider och känns obehagligt. Dessa besvär brukar minska inom ett par veckor när slemhinnan blivit starkare.

Graviditet och amning

Du ska inte använda östrogen om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden