Onbrez Breezhaler

Läkemedelsinformation

Onbrez Breezhaler används för att vidga luftrören vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Onbrez Breezhaler tillhör läkemedelsgruppen långverkande beta-2-stimulerande läkemedel.
Det verksamma ämnet är indakaterol. Läkemedlet ska användas regelbundet för att underlätta andningen.

Onbrez Breezhaler finns som inhalationspulver i styrkorna 150 och 300 mikrogram. Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning.

Det verksamma ämnet, indakaterol, verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Läkemedlet börjar verka inom några minuter och effekten varar i upp till 24 timmar.

Hur tar jag läkemedlet?

När du andas in pulvret genom en speciell inhalator följer det med inandningsluften ner i luftrören där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av läkemedlet varierar från person till person.
Läkemedlet tas en gång per dygn.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta det, går det bra att ta dosen senare under dagen. Har du helt glömt att ta läkemedlet en dag fortsätter du som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Det är viktigt att du använder läkemedlet regelbundet för att det ska ge så bra effekt som möjligt. Även om du efter en tids medicinering känner dig bättre eller bra ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren. Du kan annars få mer besvär av sjukdomen.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan då behöva annan behandling.

Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet om du har trångvinkelglaukom, en ögonsjukdom som är en form av grön starr, hjärtbesvär eller astma.

Kapslarna med inhalationspulvret är fuktkänsliga och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Onbrez Breezhaler tillsammans med andra luftrörsvidgande läkemedel som salmeterol eller formoterol utan att först ha talat med din läkare. Salmeterol finns i flera läkemedel mot astma och KOL till exempel Serevent och Seretide. Formoterol finns i till exempel läkemedlet Oxis Turbuhaler och Symbicort Turbuhaler. Läkemedlen liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få huvudvärk eller hjärtklappning.Vissa kan få utslag på huden eller muskelkramper särskilt i början av behandlingen.

Några kan få halsont, rinnande näsa, nästäppa, nysningar eller hosta. De här biverkningarna brukar försvinna när du har tagit läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. 

Andra läkemedel som innehåller indakaterol och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller indakaterol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller indakaterol i kombination med glykopyrron är Ultibro Breezhaler.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden