Omeprazol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet omeprazol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Losec
 • Omecat
 • Omeprazol ABECE
 • Omeprazol Actavis
 • Omeprazol Apofri
 • Omeprazol Aurobindo
 • Omeprazol Bluefish
 • Omeprazol Pensa
 • Omeprazol Sandoz
 • Omeprazol Teva
 • Omestad
 • Omezolmyl.

Vad är omeprazol?

Omeprazol är ett läkemedel som minskar produktionen av magsyra. Läkemedlet kan användas vid halsbränna och sura uppstötningar. Du kan även få läkemedlet för att behandla till exempel inflammation i matstrupen och för att läka eller förebygga sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Omeprazol kan även användas för att förebygga eller läka magsår som du kan få vid behandling med vissa läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade cox-hämmare eller NSAID, till exempel Naproxen, Ipren eller Diklofenak. Sådan förebyggande medicinering är särskilt viktig om du tidigare har haft magsår.

Magsår som sitter i tolvfingertarmen beror oftast på en infektion med bakterien Helicobacter pylori och då används läkemedlet tillsammans med antibiotika.

Omeprazol tillhör en grupp läkemedel som kallas för protonpumpshämmare.

I vilka former finns omeprazol?

Omeprazol finns som enterokapslar och enterotabletter i styrkorna 10, 20 och 40 milligram. Läkemedlet kan köpas receptfritt i mindre förpackningar mot halsbränna och sura uppstötningar.

Så här fungerar läkemedlet

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att du får upp magsaft i matstrupen. Du kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller tryck bakom bröstbenet. Syran kan också orsaka inflammation i matstrupen. I magsäcken kan magsår uppkomma och magsår som redan finns kan få svårt att läka.

Saltsyran bildas i magens slemhinna med hjälp av så kallade protonpumpar i slemhinnans saltsyreproducerande celler, och kommer sedan ut i magsäcken. Omeprazol hämmar dessa pumpar och då minskar produktionen av saltsyra. Det lindrar smärtan och påskyndar läkningen av magsår eller inflammation i matstrupen.

Du kan behöva ta läkemedlet i 2–3 dagar i rad för att symtomen ska lindras, men i minst 7 dagar för att ett sår ska läka.

Hur tar jag omeprazol?

Både kapslarna och tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten. De innehåller små korn, som har en hinna som inte kan lösas upp i magsäcken. Hinnan skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura magsaften. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet.

Om du har svårt att svälja kan du öppna kapslarna och svälja kornen med vatten eller blanda dem i kranvatten eller juice. Även tabletterna kan röras ut i kranvatten eller juice. Blandningen måste drickas inom en halvtimme. Det är bra att skölja efter med ett halvt glas vätska för att få med alla kornen.

Du bör ta läkemedlet på morgonen. Om du har mest besvär av halsbränna och/eller sura uppstötningar nattetid kan läkemedlet tas på kvällen. Det går bra att ta den med eller utan mat, men den är mest effektiv om du tar den cirka 30 minuter före en måltid.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Om du har halsbränna och sura uppstötningar tar du vid behov en enterokapsel i styrkan 10 milligram en eller två gånger om dagen. Du kan också ta 20 milligram en gång om dagen. Om du inte blivit bra efter två veckors medicinering, bör du kontakta en läkare för att få undersökt om det finns andra orsaker till besvären.

Om du till exempel har magsår eller inflammation i matstrupen är en vanlig dos 20 milligram en gång om dagen i flera veckor. Vid behandling mot Helicobacter pylori ska läkemedlet tas tillsammans med antibiotika morgon och kväll.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta den, ska du ta nästa dos så snart du kommer på det och sedan fortsätta som vanligt. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder omeprazol

Om du behandlas mot magsår eller inflammation i matstrupen är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

När du har tagit omeprazol i två veckor eller mer och plötsligt slutar kan du ibland få ökad produktion av saltsyra. Besvär i form av halsbränna och/eller sura uppstötningar kan då uppkomma eller komma tillbaka. Om du råkar ut för detta kan du behöva minska dosen gradvis under några veckor innan du helt kan sluta med behandlingen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte omeprazol tillsammans med

 • läkemedel mot blodpropp som innehåller klopidogrel, till exempel Plavix och Clopidogrel
 • vissa läkemedel mot HIV som innehåller atazanavir eller raltegravir, till exempel Reyataz och Isentress
 • vissa cancermediciner, till exempel Alkeran, Iressa och Sprycel
 • växtbaserade läkemedel som innehåller ginkgo biloba.

Biverkningar

En del personer som använder omeprazol kan till exempel få magbesvär som illamående, ont i magen, diarre eller förstoppning. Vissa kan få ont i huvudet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden